Не се поддавайте на изкушенията!!!

Моля братя да не се поддавате на изкушенията, които предлага фейсбук, та да ги гледате.

Зад тези привлекателни видеа стои демон, който само чака да отворите врата.

Не погубвайте душите си, телата си и семействата си!

Това е измамлива стратегия. Някои са паднали в тази примка и не знаят как да се освободят. Семейства се разрушават.

Йоан 10:10  Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби:

Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.

След като гледате нечисто видео, Сатана придобива права в определени области над вас, а може да навлезе и да разрушава дома ви.

Той изпраща дух, който ви поробва, държи, прави зависими и не ви позволява да се освободите.

Това е игра с огъня. Дори и никой да не ви вижда, Бог ви вижда, а също и дяволът.

Видеото се разпространява чрез вас до вашите приятели, които също могат да се заразят, ако са слаби.

Матей 18:6  А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини.

На всичкото отгоре (за срам) мнозина или поне приятелите ви във фейсбук ще разберат, (ако) какво сте гледали, понеже се изпраща от вас на тях и давате лош пример, с който ги съблазнявате!

Разпънете плътта и търсете святост!

Матей 5:27  Чули сте, че е било казано: “Не прелюбодействувай”.

Матей 5:28  Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.

Матей 5:29  Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла.

Матей 5:30  И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я: защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла.

Евреи 12:4  Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха.

Матей 26:41  Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото – немощно.

Лука 14:27  Който не носи своя кръст и не върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.
Евреи 12:14  Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.

Ако има нужда преминете през освобождение!
Яков 4:7  И тъй, покорявай се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.

Помнете, че само Господ Исус може да ви освободи, ако се обърнете към него с покаяно и вярващо сърце!

Йоан 8:32  и ще познаете Истината и Истината ще ви направи свободни.
Йоан 8:36  Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.

Бог да ни пази всички от клопките и примките на врага, в Името на Исус!

Пламен Петров