Свидетелство на Нина Цветилова

Бях болна от грип.

Реших да взема и да си сложа на гърлото една молитвена кърпичка, която бях получила от Пастор Пламен Петров. Но когато го реших и се опитах да го направя, ръката ми се схвана, а след това и краката ми се схванаха, понеже трябваше да стана и да ида да я взема.

Смъмрих дявола в Името на Исус и слава на Бога успях да стана, да взема кърпичката и да я положа върху себе си.

В резултат, слава на Бог, получих успокоение и облекчение. Слава на Исус!

Нина Цветилова

Advertisements