Свидетелство на Спаска

Брат Пламене, за слава Божия да ти кажа, че сестра Мария, за която ти писах с молба да се молите на Интернет Службата миналата седмица, след последната химиотерапия са я гледали на скенер и няма никакви следи от рака на гърдата.

Помоли ме специално да ти пиша с безкрайна благодарност за молитвата за нея.

Битката е била много жестока, но победата затова пък е толкова сладка!!! Слава на Исус!

Спаска