Свидетелство на Теменужка

Пиша накратко едно свидетелство. След като се моли за зет ми за освобождение от зависимост от тютюнопушене, той спря и да пие. Вече шест месеца нито е пушил, нито е употребявал алкохол. Слава на Бога за това!
Да продължава Бог все така мощно да те употребява… Бог да благослови теб и семейството ти.

Теменужка