Слава на Бога за Божието водителство на всичките ви служения

Здравей, пастор Пламен. Все се каня да напиша свидетелства, защото имам толкова много покрай това онлайн служение, но сякаш все не мога да намеря достатъчно време, за да подредя всички неща и да ги напиша. И тъй като те все се увеличават, реших да започна малко по малко да пиша свидетелства за Божия слава и за насърчение и на други вярващи.

Та тоя четвъртък (06.03.2014) чаках отново с голямо нетърпение това служение. Чаках да чуя отговори от Бог на моите неща, които бях поставила и се чудех какво да правя. Няколко неприятни неща ми се бяха случили предната седмица и последните дни и молих Бог да ми изпрати слово, за да знам какво да правя.

И Бог даде точно това слово на това служение, там и отговори на всички въпроси. Аз разбирах, че съм в изпитание, но се чудех как да продължа и като чух „Не сменяй посоката“, разбрах че Бог ми говори. Слава на Бога за това водителство на всичките ви служения. Моля се Бог да благослови семейството ви и служението и все така да ни храни с тая безценна манна чрез това служение, без която не можем. Дано действително ви благослови, да разшири пределите ви и ръката му да бъде с вас, да ви пази от зло, за да нямате скръб! АМИН!

Ще продължа с останалите свидетелства малко по малко, по-точно имам едно мащабно свидетелство, за това какво Бог направи в живота ми и как се промених, откакто слушам тия онлайн служения. Някой път си ги пускам по няколко пъти, изпращам ги на други хора да ги слушат.

Но наистина искам на спокойствие да седна и да го напиша хубаво и изчерпателно, но под водителство от Святия Дух. Опитвам се да живея изцяло под водителство от Святия Дух, откакто слушам тия служения – вече 2 години и половина; Слава на Господ Исус! В.М.

Advertisements