Молитва за разчупване на проклятия (23.03.2014)

Молитва за разчупване на проклятия п-р Пламен Петров
23 март 2014 г. в 08:59
Видео: http://www.ustream.tv/recorded/5541179

„Отче в небето, аз ти благодаря, че изпрати Исус Христос да умре за моите грехове. Вярвам, че Исус ме изкупи от проклятието на закона и на основание Галатяни 3:13 аз упражнявам своята власт и в името на Исус Христос разчупвам всяко проклятие, което може да е върху живота ми заради мои грехове или греховете на моите предци. Разчупвам тези проклятия от двете страни на рода си. Разчупвам ги до 16 поколения назад от страна на баща ми и от страна на майка ми.
Разчупвам проклятието на бедност, мизерия, недоимък в името на Исус Христос. Отричам се от бедността. Христос, като беше богат, осиромаша като взе на Себе Си моята бедност, за да стана аз богат чрез Неговото богатство. (2 Коринтяни 8:9).
Отричам се и разчупвам всяко наследствено проклятие върху брака ми в името на Исус Христос.
Разчупвам всяко проклятие на психическа болест, било то шизофрения, депресия и други подобни. Отхвърлям ги в името на Исус.
Отхвърлям, отричам и разчупвам всяко проклятие, което предизвиква злополуки в моя живот, било то от мои или наследствени грехове.
Разчупвам проклятието, което предизвиква спонтанни аборти. Отричам се от всички женски проблеми в мене и моя род в името на Исус Христос. Отхвърлям в името на Исус Христос болезнено кръвотечение, нередовен цикъл, безплодие, спонтанни аборти. Покайвам се и се отричам от всеки аборт, който е правен от мен или в моя род, което е убийство в името на Исус Христос. Умий ме Господи Исусе Христе с кръвта Си. Обещавам никога повече да не го правя. Разчупвам проклятието от аборти или спонтанни аборти в името на Исус Христос и заповядвам духа на смърт да излезе от утробата ми.
Разчупвам всяко проклятие на хронично заболяване, болести и немощи.
Разчупвам всяко проклятие на злоупотреба и насилие (насилвани жени, момчета, момичета и др.) Отхвърлям го, прощавам на този или тези, които са злоупотребявали с мен или са ме насилвали в името на Исус Христос.
Разчупвам, отричам се и отхвърлям всяко чародейство и идолопоклонство в моя живот и в рода ми. Отхвърлям всеки договор със сатана в моя род в името на Исус Христос.
Разчупвам проклятие на похот и на отхвърляне. Отхвърлям всички сексуални грехове в името на Исус Христос.
Разчупвам проклятие на провал и неуспех в името на Исус Христос.
Аз Ти благодаря Господи Исусе, че Ти ме освобождаваш и благоволяваш в просперитета на Твоите слуги.
Сега, в името на Исус Христос заповядвам на всеки дух в моя живот, който не е от Бога да ме напусне! Нямаш законно право да бъдеш в живота ми, защото аз вярвам в кръвта на Исус Христос. И сега затварям вратата на живота си за теб. Заповядвам на всички фамилиарни духове, които се движат по семейна линия, които са дошли по кръвен път да си отидат в името на Исус Христос! Вън! Разчупвам всяко наследствено проклятие, разчупвам всички етнически проклятия върху себе си. Разчупвам всички български проклятия, дошли по кръвна линия в името на Исус Христос.”
Сега Господ ми припомня, хвърлете мартениците. Мартеницата не е от Бога. Мартеницата е като някаква хамалия, амолет.
„Дяволе, не те искам в живота си. Аз съм дете на Бога и нямаш право да си в живота ми. Аз съм благословен/а, а не проклет/а. Дяволе, ти трябва да ме напуснеш, защото не можеш да стоиш против моята воля. Моите грехове са простени. Исус Христос ме е освободил. Аз сега вярвам, че освобождението ми принадлежи. Ще имам пробив. Проклятията няма да ме задържат повече. Ще имам успех във финансите си, в брака си, във физическото ми тяло, в ума си. 2 Тим. 1:7 Аз не съм приел/а дух на страх, но на сила, любов и себевладеене и здрав разум.
Така че Боже, аз отхвърлям духа на страх в името на Исус Христос и приемам духа на сила, любов, себевладеене и здрав разум в името на Исус Христос. Ще имам здрав разум в името на Исус Христос. Болният разум да си отиде, вън в името на Исус Христос.
Ще имам успех в служението си, защото вече не съм под проклятие, но съм под благословението на Господа.
Така че демони, напуснете, тръгвайте си, изгонвам ви в името на Исус Христос.”
Сега наведете глава и затворете очи и аз ще се моля за вас. Единственото нещо, което в момента трябва да правите е като се моля за вас да поемате два-три пъти дълбоко въздух, да вдишвате и да издишвате. Много пъти го казвам на хората, но те не го правят. Като ви казвам, направете го. Защото дух и дъх е една и съща дума и често пъти нечистите духове излизат с дъхът ви.
„Сега, в името на Исус, заповядвам на тези демони да излязат от хората сега! Боже, моля Те ангелите да дойдат сега. Нечисти духове, аз ви заповядвам да напуснете и освобождавам Божието слово срещу вас, освобождавам и помазанието на Святия Дух. Заповядвам на духовете на самоубийство, смърт, убийство, аборт да се отиват в името на Исус! Заповядвам на духовете на болести, немощи, хронически болести да си отидат и да напуснат! Вън!
Смъмрям и заповядвам духът на рак да напусне! Умствени заболявания, вън! Умопобъркване и объркване на ума да напуснат в името на Исус! Натрапчиви мисли да се махнат в името на Исус! Духове на бедност, наследствена бедност, недоимък да напусне в името на Исус! Магьосничество, чародейство, умствен контрол, вън, да се махнат в името на Исус! Заповядвам на наследствените духове да се махат, вън от хората в името на Исус! Заповядвам на духа на похот и прелюбодейство, блудство, порнография, сладострастие вън, да напуснат в името на Исус! Всякакви такива духове, които са свързани със самозадоволяване и всичко това да напусне в името на Исус! Заповядвам да си тръгнете, да излезете и да напуснете, вън! Заповядвам на духове на сексуална нечистота: Тръгнете и напуснете, вън в името на Исус! Разчупвам проклятието на прелюбодейство в името на Исус!
Благодаря Ти Господи Исусе Христе, за Твоята освободителна сила. В името на Исуса Христа благодаря Отче за твоето действие върху хората, върху Своите си хора.”
Вдигнете ръцете си, дишайте дълбоко и нека Божията сила да действа във вас в името на Исус! Нека огънят Ти Господи да слезе върху хората.
„Секс, власт, контрол, манипулация, убийство, вън от хората в името на Исус! Езавел да напусне също в името на Исуса Христа. Смъмрям и заповядвам в името на Исус Христос на духът на Велзевул, Езавел, Левиатан: напуснете Божиите хора сега! Нека Твоят огън да мине върху хората в името на Исус Христос! Благодаря Ти Господи за Твоето действие в името на Исус Христос.” Амин