Свидетелство на Искра

Когато ми положихте ръка на служението в Перник и в Монтана аз бях освободена от проклятие в моя живот. Сега Бог работи в живота ми и ми дава ново начало, не само на мен, а на целия ми дом. Искра