Хулата против Духа и правото да съдим

ХУЛАТА ПРОТИВ ДУХА И ПРАВОТО ДА СЪДИМ

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 27 май 2014

http://www.youtube.com/watch?v=CtjVXI-1J5I&feature=share

                Исус каза:

Моите думи дух са и живот са

        Така че дух и живот да дойде върху нас. Аз затова исках да ви кажа тия неща. Виждам има хора примерно се безпокоят за децата, за съпругата, за съпрузите. Единственотоq за което трябва да се безпокоиш е твоето отношение с Бога. Единствено как съм аз с Бога? Това е. Ето има сестри, които казват – мъжа ми това, мъжа ми онова, ходи с Господа. Ама, брат, той ми е глава на мене. След като главата ми е такава, аз не мога да служа на Бога. Ако на тебе живота ти зависи от мъжа ти, значи ти си зле. Животът ти трябва да зависи от Господа, нали така казва Божието слово? Ама, той е в позиция на власт. Той е в позиция на власт за естествените неща, но за духовните неща позицията на власт е от Бога. Ето, тук ще засегна и този въпрос, защото много хора ме питат, като казвам, че мъжа е глава на жената и жената трябва да се подчинява на мъжа си. Не да се покорява, защото аз вярвам, че там е грешен превода. Не покорява, ние сме длъжни да се покоряваме само на Бога, но жената трябва да се подчинява, което означава, че е по-долен чин. Обаче, трябва да се помни винаги, че над мъжа има по-горен чин, който е Христос, който е глава на мъжа. Така че, там където мъжа е в съгласие, естествено че трябва жената да се подчинява. Жена сготви, жена почисти, жена погрижи се за децата, тя трябва да се подчини. Обаче – жена, няма да ходиш на църква, жена няма да четеш Библията, жена няма да се молиш. Имам друг над тебе, по-висок чин, който казва да го правя – Исус Христос. Така че в този случай, жената не е длъжна да се подчини или да се покори. Тя е длъжна да се покорява дотолкова, доколкото не противоречи на волята на Бога. Защото някои жени – мъжа ми забранява да ходя на църква, аз не ходя. Чакай, Господ не ти е забранил да ходиш, напротив иска. Мъжът ми не ми позволява да се моля, не ми позволява да чета Библията. Чакай, мъжа ти може да не ти позволява, обаче Господ заповядва тия неща молитвата и словото. Не можеш да се извиняваш, защото някои жени се извиняват с мъжа си, че не им позволява. Това, тука трябва да се воюва. Защото Господа, ако загубим, всичко загубваме. Ето, тук малък ред да сложим. Защото те казват – ама, как сега, като мъжа ми е такъв!? Носиш си кръста, в един момент Господ може да го обърне. Остави го намира, не го гони, защото има много жени ги гонят – защо пушиш, защо пиеш. Не можеш да го промениш така. Разберете, това са човешки работи. Защо, защо? Защото е вързан, трябва да бъде развързан, защото не е свободен, а е владян от дявола. Затова пие и пуши и ти като му кажеш това, ти му го казваш от човешко ниво, но за да го освободиш трябва да дойдеш от Божие ниво. Трябва Божието слово, трябва Божията сила, тогава ще бъде освободен човек. Тук не става въпрос за човешки работи – защо пуши човек или защо пие. Пуши и пие, защото е вързан от сатана. Ти не можеш да го развържеш от сатана само като кажеш не пуши и не пий. Това не е развързване, развързването идва от Бога. Така че трябва силата на Бога да се намеси тука. И разбира се, той трябва да има желание. И ключът не е в пушенето и пиенето. Ключът е във вярата. Основният грях е неверие и Исус каза:

Това е Божия работа да вярват в Този, когото Бог е изпратил

        С други думи, ако искате хората да бъдат освободени, трябва да се молите на Бог и трябва да търсите Бог да ви даде вяра, защото неверието докарва извращенията в живота на хората. Какво казва Библията:

Роде, невярващ и извратен

        Значи идва след невярващ. Извращенията в този свят идват от неверие. Ако искаме правда, чистота и святост в живота, вяра в Господа носи правда, чистота и святост в живота. Не става трудно, в един момент става лесен християнския живот, защото като имаш вяра и силата на Бога ти побеждаваш греха.

        Въпрос: Какво представлява хулата към Святия Дух?

        Хулата към Святия Дух е слово или зло говорене. Хула значи зло говорене против Святия Дух и неговото действие. Аз съм направил едно такова поучение, можете да го видите в Марк 3 глава, това е специфичен случай. Аз не казвам, че трябва да се ограничите с това, но това в Библията го има. Марк 3 глава, ако погледнете, това да засегнем накратко. Марк 3, първо тук се казва, 21 стих:

Близките му като чуха това, излязоха да го хванат, защото казваха, че не бил на себе си

        Тоест, се е побъркал. Исус го решиха, че е луд в един момент близките му. Бог да ги благослови. Виждате близките дори не са разбирали. След това

книжниците, които бяха слезли от Ерусалим казваха, че у Него е Велзевул и изгонва бесовете чрез началника на бесовете

        Нищо ново под слънцето и днес говорят същите неща. Трябва да имате предвид, че служителите на Бога ги наричат служители на сатана днес. Не говоря за тези, които са окултисти и сатанисти. Говоря за тези, които са християни и се молят за изцеление, освобождение и т.н. Същото нещо говорят и за тях, каквото за говорили за Исус. Не се безпокойте. В 22-ри стих казваха, че Исус има духа на Велзевул в себе си и гони демони чрез Велзевул. Обаче, Той тука им дава поучение как може сатана да изгонва сатана, може ли да се раздели царството му и т.н. Можете подробно да видите. С други думи, казва това е невъзможно. Не може вика сатана да изгонва сатана, Исус им го каза тука в този пасаж. И по-нататък 28 и 29-и стих казва:

Истината ви казвам, че всички грехове на човешките синове ще бъдат простени и всичките хули, с които биха богохулствали

        Ето вижте, някои казват Святия Дух Бог е. Ето вижте,

Но който похули Святия Дух за него няма прошка до века, а е виновен с вечен грях

        И пояснението 30-и стих. Аз затова ви казвам, че трябва да се държим на словото. Виждате като проповядвам – държа на словото.

30.Това рече Той, защото казаха, че има нечист дух

        Питате какво е хулата срещу Святия Дух. Ето, това рече Той за богохулството, защото казаха има нечист дух. Има Велзевул в себе си, гони демоните с нечист дух. Виждате го, то го пише 30-и стих ясно е написано. Аз затова казвам на хората много да се пазят, защото хората много на леко го минават тоя въпрос. Това рече Той, кое – че всички грехове ще се простят, но хулата срещу Святия Дух няма да се прости. Това рече Той за хулата на Святия Дух, понеже казваха има нечист дух. Те казваха –

У Него е Велзевул и изгонва бесовете чрез началника на бесовете

        Ето, това казаха и това рече Той, защото ето това казаха те. Защото постоянно хулата. Какво е хулата? Хулата срещу Святия Дух, според това, което виждаме в Божието слово е да кажеш за онова, което Святия Дух върши, било то освобождение, изцеление или нещо друго, да казваш, че е от дявола, а не от Бога. Ето това е хулата към Святия Дух. Няма какво да правим свободни съчинения. Словото Божие обяснява Словото Божие. Ако някой вижда нещо друго, аз това виждам тука. Съвсем конкретно в този пасаж Марк 3 глава, защото хората правят свободни съчинения срещу хулата към Святия Дух. Това рече Той, защото казваха има нечист дух. Обяснено е в 30-ия стих. Затова ви казвам страшни неща стават в момента в световен мащаб. Хора се набъркват и влизат в големи проблеми в резултат на това. Затова аз предлагам кой каквото прави, знаете ли какво казва Божието слово. Притчата, която Исус казва в 25 глава, една от притчите, те са три там, за нивата. За собственика, който сее доброто семе и след това друг през нощта посял лошото семе. Идват слугите ангелите, не знам дали са ангели, но са слуги. Казват – господарю, нека да изтръгнем бурените и да оставим житото да расте. Той казва – не, не пипай там. Не ти е на тебе работата. Не пипай да изтръгваш. Остави ги да растат и двете. Някой вместо да изкоренят бурен, изкореняват жито. Вместо да изкоренят служители на Сатана, изкореняват Божии служители и убиват Божии служители с думите си, с делата си, с поведението си. Не пипай, нито бурените, нито житото, остави ги. В последния ден ще минат ангелите ще ожънат и ще направят две купчини, едната ще бъде с житото, другата с плевелите за вечния огън. Но това е нещо, което Бог го решава, Бог го преценява на определеното време. И всяко нещо трябва да се прави на Божието време. Не ние да си мислим кога ще бъде. Нека Той да реши и Той да направи кога ще бъде. Нашата работа, както казва Божието слово в Яков 4 глава, 11 и 12 стих. Ето, с това нещо трябва да завърша. Това са ключови неща, не може така.

Не се одумвайте един друг братя. Който одумва или съди брата /одумването е съдене/, одумва закона и съди закона. Ако съдиш закона не си изпълнител на закона, а съдия

        Значи ние ставаме съдии, вместо изпълнители на закона. Представяте ли си каква наглост от наша страна? Само Един е законодателя и само Един е съдията.

Който може и да спаси и да погуби, а ти кой си

        Виждате ли гордостта тук? Аз ще съдя. Кой си ти, бе?! Ти кой си, че ще съдиш ближния си? Ето, Божието слово какво казва. И виждате днес вместо хората да се развиват, да вървим напред в Господа се получава християнство съдийство, клюкарство, одумничество, обвинения, вместо да се ходи да се служи на Господа и да се търси Господа. А Библията казва –

Търсете Господа, Неговата сила, търсете лицето Му винаги.

        И казва какво за братята.

Да възлюбиш ближния както себе си

        Не да съдиш ближния си. Ето, тука искам да ви кажа, ако ние тоя урок го научим, защото аз сега го казвам това нещо. Обаче, това нещо, за да може да стане в църквата, за да може да се промени манталитета и мисленето на хората, не знам колко пъти трябва да се каже това, защото вече е влязло в кръвта на хората. Клюкарството е станало начин на живот. Осъждането е станало начин на живот. Хората мислят, че да си християнин това означава да преценяваш дали другия е прав или не. Не мислят, че да си християнин означава ти да променяш собствения си живот. Това е много жалко, защото ви показвам някои стихове, които са много сериозни и в един момент може да се окажат фатални, ако хората не вземат мерки. Затова искам да го запиша, защото все ще има разумни хора, които да чуят. Аз знам, че ще има хора, които ще си държат на тяхното, в крайна сметка Господ е съдия. Но ще има хора да кажат – чакай, бе, какво правя аз?! Дай да се вразумя докато не съм прекрачил границата, защото в един момент може да няма връщане назад. Да не бъде. Бог да помогне и да опази всеки един и наистина да ходим в правите пътища.

        Мими: Спомних си за посланието на Юда и то е много характерно и ние трябва да внимаваме как говорим. Защото, ето

архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше в борба за Мойсеевото, тяло не успя да произнесе хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри

        Дето се вика, дори и архангел Михаил не посмя, Господ да смъмри.

Тези, обаче хулят всичко, което не знаят, а което знаят естествено както животните без разум, в това развращават себе си. Горко им!

        И казва:

Те са подводни скали, когато пируват с вас на вашите трапези на любовта и без страх се угояват, безводни облаци носени от ветровете, есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени, свирепи морски вълни, които изпускат като пяна своите безсрамни дела, скитащи звезди, за които мракът на тъмнината се пази навеки. За тях пророкува и Енох, седмия от Адама, който казва: Ето, Господ идва с десетки хиляди Свои светии да извърши съд над всички и да обяви за виновни всички нечестивци, за всички нечестиви дела, които в нечестие са сторили и за всички жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него. Тези хора са роптатели, оплаквачи, които постъпват водени от страстите си и устата им говорят надуто

        Благодаря ти. Много страшен пасаж е този, но аз такова поучение май за първи път правя от такъв характер. Доста тежко поучение, за това че може би наистина да има такава нужда, защото виждам една тенденция в църквата като цяло и трябва да се пазим от тези неща. Има голямо бъдеще за църквата от Бога, само ако можем да насочим вниманието си към Господа и към себе си, а не към другите. Нека да оставим житото да расте, дори и плевелите. Господ какво прави с нас е важно. Нашата работа е ние, аз да извадя гредата от собственото си око. Това е моята задача в моя живот.

        Въпрос: Ние не сме съдии да изобличаваме, но на едно място пише, че трябва да кажем на брат си че нещо е объркал, защото Бог от тебе ще потърси сметка. Как да постъпим тогава?

        Едно е дали брата наистина е съгрешил, а друго е дали ние го обвиняваме, че е съгрешил, а да не е съгрешил. Ето, тук вече има много фина разлика. Дали наистина е съгрешил или го обвиняваме също без причина. Дори в това нещо, ти можеш да му кажеш тук си сбъркал, обаче в Стария Завет какво има предвид. Нека го видим какво има предвид. Това е от Езекил 3:18. Какво има предвид основно това нещо, което е в Стария Завет. Има предвид благовестие. Да отидеш и на грешника да му кажеш, че е в грях и че има спасение. Това е благовестие. В Новия Завет какво казва Исус:

Матей 18. Ако брат ти съгреши, иди му го кажи лично

        Не да ходиш по махалата и да разказваш на всеки какво е станало.

Ако брат ти ти съгреши кажи му го; ако не те послуша двама свидетели, ако не тогава го съобщи в църквата

        Тука става въпрос за лични взаимоотношения. Проблеми помежду им. Искам да ви кажа защо наблягам на това. Защото тия стихове могат да бъдат използвани, за да може хората да влязат в клюкарство. Взимат такива стихове като повод и ги използват като клюкарство и като покритие. И казват – О, аз така го казвам, защото пише в словото. Духът не е същия. Вие виждате това, което го казва Езекил. Нека да видим, сега ми идва тая мисъл. На кого казва в Езекил 3 глава Бог това нещо? Бог го поставя Езекил и казва да отидеш да кажеш на грешния. Нека бъдем по-прецизни на кого го казва:

А след седем дни Господното слово дойде към мен

        Кой си ти? Езекил.

Сине, човешки, поставих те страж над израилевия дом

        Нека да спрем дотук. Този, които отива да изобличава когото свари затова, че е в грях, той поставен ли е страж над целия дом? Нека да го погледнем това, защото изпускаме контекста на цялата работа. Езекил е бил поставен страж над целия дом, т.е. над целия Израел. И Бог му казва – Аз те поставям страж, слушай словото.

Когато кажа на беззаконника непремено ще умреш

        Обаче, сега хора, които ни знаят словото, ни разбират нещата, тръгват да изобличават всеки когото сварят, защото си мислят, че оня е в грях. Както ви казах оня случай с моя приятел, който ме караше да изобличавам Робърт Лиардън тогава. Мога ли аз да ходя да изобличавам този човек? Какъв съм аз? Аз страж ли съм поставен там? Аз на него какъв съм му? Духовен баща ли съм му? Бащица ли съм му? Какво съм му аз на него? Не може всеки да се бърка в работата на другия. Вижте какво казва тука:

Сине човешки, /на Езекил/, поставих те страж

        И сега като кажа: Аз съм страж на църквата на България. Хайде сега ще ходя, вживяват се хората. Това вече е гордост. Не си страж, никакъв страж не си. Ако те сложи Господ страж на църквата в България, всички ще го видят. Хората ще го забележат и ще кажат – вижте го този, Бог му е дал власт. Дори и да нямаш титла. Дори и да не са те ръкополагали. Самият авторитет, който имаш ще бъде разпознат от хората. Защото хората мислят, че като положат ръце и всичко е станало. Ако Бог не е положил ръка, нищо няма да стане. Но тук се казва за Езекил:

Когато кажа на беззаконника

        И то кой го казва – Бог го казва. А ти отиваш примерно и казваш ти си така и така. Чакай, Бог казал ли го е? Ама, тука така пише. Ама за него ли става въпрос? Ама, аз така мисля. Ти мислиш, ама може да не е така. Може да си от вчера във вярата, може да не разбираш словото и отиваш да се бъркаш в чужда работа. Разбирате ли, че това няма нищо общо. И това даже е в Стария Завет. В Новия завет нека да видим пасажа. Какви учения направо да разбият църквата! Всеки се бърка и всеки страж става и ходи да изобличава когото свари.

Матей 18. Ако съгреши брат ти спрямо теб, иди покажи му вината между тебе и него насаме

        Ако съгреши брат ти, ама ти може да си мислиш, че брат ти е съгрешил. Аз като взема да казвам на хората да идват по двама. Защото като слушам и единия е прав, и другия е прав. Искам да ги събера двамата да ги чуя кой е правия. Така казва закона, така казва дори Римския закон. Никога да не се вземе решение без да се чуят и двете страни. Това дори и в съда го има, но ние днес не го правим това нещо. Произнасяме съд върху хората, без да сме чули мнението им, без да са имали възможност да се защитят. Разбирате ли, че това е беззаконие! Ние обвиняваме хора, праведни, святи хора ги осъждаме без да са имали право да се защитят. Мислите ли, че Бог ще го подмине това нещо без покаяние? Казвам без покаяние. Има шанс, ако има истинско покаяние от сърце. Ама знаете ли какво значи покаяние? Ако аз съм отишъл и съм казал пред цяла България, че ти си грешник, че ти си служител на дявола или нещо друго. Ако съм го казал пред цяла България и после ти казвам скришно – брате, прости ми, аз сбърках. Примерно, ако ти го кажа. Макар че мнозина и това не казват. Отидоха при Павел, като разбраха че е римски гражданин, биха го, сложиха го в затвора, айде сега да си ходиш. Той каза – чакайте сега. Публично ни бихте, публично ни осъдихте, сега искате така тихомълком да стане това. Тая работа така не става, Павел го каза това. Искаме вика лично да дойдете, пред всички да ни изпратите. Да се види публично, че съжалявате за това нещо. И това бяха светски хора. Не става въпрос за християни тук. Ако аз съм отишъл пред цяла България това да го направя, аз съм длъжен пред цяла България да кажа – братя и сестри, аз обвиних брат Краси примерно, че той е такъв, такъв, обаче съм бил в грешка. Съжалявам, покайвам се и се отричам от тези мои думи. И казвам – брат Краси е мой брат, той е служител на Бога и публично искам от него прошка. Ето това е достойно. Защото ние като ставаме християни, понякога загубваме достойнството си. Загубваме честното, откровеното отношение. Не е ли така, не ви ли показва духа в сърцето, че това е истина? Не само да хванеш буквата, но хванеш и духа, че не може да се постъпва по такъв начин с братя. Не е правилно, даже Бог казва –

който докосва тебе, докосва зеницата на окото Ми

        Ако аз те докосвам тебе, обвинявам тебе, аз докосвам зеницата на окото Му, понеже си Божие дете, ако пък си служител, хептем. Така че това нещо трябва много да се внимава. И аз се радвам, че го записвам това, защото трябва наистина да се чуе от българите, да се спре тази вълна клюкарска, тази вълна на осъждение на обвинение на братята. Всеки ще застане лично пред Бога и ще отговаря за собствените си дела. Но ние нямаме правото на това нещо.

        Мими: Даже се казва, че ако ние несправедливо наречем някой рака /бунтовник, безумец в превод/, Исус го казва, че се излагаме на огнения пъкъл. Това е много хубав стих.

Защото ви казвам, че ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Божието царство

        Каква беше тяхната праведност? Защо не си миеш ръцете? Защо твоите ученици късат класове в съботен ден? Защо той си носи постелката в съботен ден? Защо той чрез Велзевула гони демоните? И само се бъркаха в работата на другия. И този другия, даже беше Исус. Това са фарисеите, това са книжниците. Знаят уж, варосани гробници пълни с мъртвешки кости. Погледнете 22,23 глава на Матей какви комплименти им казва Исус.

Варосани гробници пълни с мъртвешки кости. Кой ще ви избави от идващия гняв? Змии, рожби ехидни и др.

        Говори на хора, които са знаели писанията, но Исус го говори. Той има право да го каже, аз нямам право да го кажа. Трябва да имаме смирение.

Чули сте, че било казано не убивай, а който убие, ще бъде виновен пред съда, а пък аз ви казвам, че всеки който се гневи на брат си без причина ще бъде виновен пред съда

        Който се гневи на брат си! Без да има реална причина! Ама, аз имам причина. Ти можеш да имаш причина, ама тя да е в тебе причината, а не в него. То естествено че се гневиш, има някаква причина, ама въпроса е да има истинска причина за това.

Виновен пред съда, който каже на брат си рака, или безумецо, ще бъде виновен пред Синедриона, а който му рече бунтовни безумецо, ще бъде виновен за огнения пъкъл

        На брат си ако каже това нещо! Огненият пъкъл казва.

И така, като принасяш дара си на олтара, ако си спомняш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си и иди се оправи с брат си

        Вижте, лични отношения, не да ходя да се занимавам с някой си. Ако брат ми има нещо лично с мене, трябва да си оправя отношенията.

Бързай да се сдобриш с противника си

         Дотук горе-долу ни интересуваше този пасаж в момента. Ако ние наистина хванем тези нормални взаимоотношения, които Бог ги е сложи в Божието царство, много по-лесно ще живеем и в семействата си и в църквите. И на хората ще им е приятно и на църква да отидат. Някои ги е страх да идат на църква. А пък някои църкви се страхуват, някой да не им отиде в църквите. По-далече, моля ти се, недей да идваш в тая църква! Разби някои църкви, недей и тая да я разбиеш. Страхуват се от хора да не влязат в църквите. Това не е редно да бъде така. Пред Бога просто аз вярвам за това слово въпреки, че не е приятно, съжалявам за това. Аз бих желал много повече да говорим за присъствието на Бога, за отношенията ни с Господа, но сега говорим повече за отношенията ни един с друг. Да се отмахне този осъдителен дух и да влезем в това, което казва –

да възлюбиш ближния си както себе си

        А ближния ти, на английски език даже neighbour се казва, което е съседа си. Да възлюбиш този, който е до тебе, може да е съседа ти. Може да няма същите разбирания като тебе. Трябва да го обичаш. Не значи да се съгласиш с учението му, но трябва да го обичаш. Трябва да му помагаш. Нашето учение е учението на любовта. Ние сме го малко изпуснали.

        Уморих ви със словото днеска, но виждам как могат да се променят нещата и в църквата, и в народа ни. Всъщност една от причините да не стават нещата е, че ние се движим в една посока, която не е напълно Божията посока. И тука това, което говорихме за взаимоотношенията между хората, които са много важно нещо, искаме да идват хората да повярват, обаче ако в църквата има правилната атмосфера, правилните взаимоотношения, много повече хора ще идват. Но ако те дойдат и видят скандали, видят дърпане за дребни работи, видят различни посоки, хората ще кажат – аз достатъчно проблеми си имам, че да дойда и в църквата да ги имам тия проблеми. Те няма да искат да дойдат. Ако, обаче усетят единство и любов, загриженост, присъствието на Святия Дух, мислите ли че няма да дойдат? Няма нужда да ги каните. Те ще почнат да идват. Така че не стават насила нещата. По същия начин в България. В България ние загубихме на много места фронта, загубихме поради крайности, фанатизъм. Фанатизмът отвращава народа. Фанатизмът е плът. Трябва да имаме едно нормално християнство. Погледнете го Исус колко е нормален. Като чета Исус колко е нормален викам – Боже, ние колко сме ненормални понякога! Дори като ходи по водата, ходи нормално. Ходи си, просто ходи по водата. Нито парадира, че ходи по водата, нищо. Ходи по водата, те се уплашиха, идвай вика, идва при Него. Потъна, хвана го, вдигна го – защо се усъмни, маловерецо? Хайде на другия бряг. Съвсем нормално, естествено. Седнал, облегнал се на кладенеца изморен. Идва жената. Нито й говори големи приказки. Вика – ти си имала пет мъже и тоя дето сега си с него, не е твоя мъж. Ето ти го благовестието. Идват хората, приемат Христос. Съвсем нормално. Отиде, хлябовете и рибките умножава ги. Няма нещо напомпване, няма големи работи, съвсем естествено и нормално. И като говори с хората, вижте колко нормално учение. Четете и проповедта на планината. Абсолютно нормален. А ние понякога сме толкова ненормални в нашето християнство, че плашим хората. Ние ги плашим. Те казват – тия са фанатици, тия са сектанти. Защо не бъдем просто Божии хора. Какво ни пречи да бъдем Божии хора? Просто като те види човек да види – ето, това е Божий човек. Колко интересно оная жена сунамката. Идва Елисей, свърва, тя му слага да яде. По едно време вика на мъжа си – този човек, които минава и го храним от време на време, усещам че е Божий човек. По какво го усети, че е Божий човек? Тя го усети, че е Божий човек. По какво го усети? По фанатизма ли? Не. Той е нормален. Слава на Бога, това е.

        Едно нещо искам да допълня. Разликата между изобличение и обвинение. Изобличението е с любов, обвинението е без любов. Дяволът обвинява, Господ изобличава. Той каза:

Когото обичам го изобличавам

        Ако не го обичаш човека, не трябва да го изобличаваш. Изобличението е с любов. И другото което е. Всяко едно изобличение дава изходен път. Вижте какво казва:

Цялото Писание е полезно за поучение, после за изобличение, после за поправление, после за растеж в правдата

        Виждате има изход. Изобличение, после поправление – изход. Обаче, обвинението не ти дава изход. Примерно казва – ти си такъв и край. Ти си еди какво си. Този е от дявола, както те казаха – за Исус казаха, че от Велзевул. Виждате какво е – първо няма любов, второ няма изход. И човек, ако се хване за това, какво да каже- ами, то така или иначе съм Велзевул, дай да си ходя в света. Нали? Обаче, това е лъжа. Така че тия две неща са много важни по отношение на изобличението. Изобличението трябва да бъде с любов, а преди малко говорихме, че нямаме право да изобличаваме когото сварим. А тук ставаше въпрос, ако ти съгреши брат ти, нали да ходиш и да го докажеш. Ако вече е служител пастир в църквата, той има право над паството да упражнява това. Който е глава на семейство, има право над семейството, но не да се бърка на другото семейство. Така защо твоите деца правят това или онова. Това не е твоя работа, това не е твоето семейство. Той си отговаря пред Бога. Каквото прави с децата си, със семейството си, той си отговаря пред Бога, не пред тебе. Разбирате ли? Ето това е. Просто всяка жаба да си знае гьола, са казали българите. Всеки трябва да си знае мястото и да не се бърка в чужда работа и тогава ще настане мир и спокойствие.

        Свидетелство: Знаете в църквата, че се боря с най-лошата болест. Слава на Бога, на нашия жив Бог. Ходих на преглед на скенер, няма нищо останало от това, което имах. Никакви разсейки няма. Нищо подобно няма от болестта. Даже се учуди лекаря и казва – след една година ще се видим и аз се разплаках. Викам това дали е вярно. Но с вярата и с молитвите, видяхме чудото какво направи Исус Христос за нас. Благодаря на всички братя и сестри, които се молихме заедно. Исус Христос чу молитвите. И както казва брат Пламен в една проповед по интернет, че трябва да доказваме свидетелствата с документи. Пак да хваля името на Исус Христос, че жената също се изцери. В началото имаше три дискови хернии. Сега документирано казаха, че всичко е добре и я пратиха на работа. Слава на Бога. И другите с молитвите и силната вяра, защото вярваме, че Исус Христос промени живота в нашето семейство. И снахата забременя. От четири години очакваме този момент и най-накрая и това се случи. Вие знаете отначало за първи път дойдох в тази църква и брат Пламен ме кръщава, водно кръщение вземахме, в болницата ме посетиха. Сега мога с цяло сърце да хваля Господа навсякъде, защото направи чудеса в моето семейство.