Свидетелство на Василка

Да бъде слава на живия Бог, Исус Христос!

Той върши чудеса и знамения чрез силата на святия Божий Дух.

В Псалм сто и седем, двайсти стих се казва изпраща Словото Си и ги изцелява …

Брат Пламене, гледах по интернет вашите богосложения и приех своето изерение, за което Исус Христос е платил цената.

Имах високо кръвно налягане от една година. Сега става три месеца, откакто съм с нормално кръвно.

Благодаря на Бога за вас. Виждам силата на Святия Дух да работи чрез вас. Обичам ви и нека Бог все така да ви употребява. Исус е жив!

Василка

Advertisements