Ханаанката

Поучение на пастор Пламен Петров, 16.10.2014г.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=LMSenw5DaLs&list=UUTEo17hxk2FnmAkTsQ0dcOg

Слава на Бога! Бог да ви благослови! Радвам се да сме тука. Благодаря на пастирите за тази възможност да бъда тука и възможността да ви послужа. Това е голяма привилегия и възможност за мене. Благодаря на Бога за това.

И сега готови ли сте да слушате Божието слово? (Хората казват: Да!) Защото има хора тази вечер, които са дошли тука да бъдат изцелени, нали? (Хората казват: Да!) Има хора, които трябва да бъдат простени, нали? (Хората казват: Да!) Ако искате да получите нещо от Господа, помнете, че Господ изпраща Словото Си, и така ви изцелява, и така ви освобождава от гробовете.

Псалм 107:20 Господ изпраща Словото Си, и ги изцелява и ги освобождава от ямите, в които лежат.

И много хора очакват момента на молитвата, но в момента, в който ти слушаш Божието слово в сърцето си е момента, в който ти можеш да получиш спасение, изцеление и всяко едно нещо, от което се нуждаеш. Затова слушайте внимателно Божието слово, защото докато слушате словото, Господ действа в сърцата ви и в живота ви. Готови ли сте да слушате, а? (Да!) Слава на Бога!

Аз ще ви прочета един пасаж от Матей 15 глава.

Докато дойда да служа на такова място, по няколко пъти се сменя словото. Това е последното.

Матей 15:22 И ето, една ханаанка излезе от онези места и извика:

Ханаанка – това е жена, която не е от Израел, не е израилтянка. Исус Христос дойде до израилтяните. Тази жена не беше такава. И тази жена излиза от онези места и извика:

Смили се за мене, Господи, Сине Давидов; дъщеря ми зле се мъчи от бяс

(дъщеря ми зле се мъчи от демон).

Тази жена е имала сериозен проблем. Може да има някой сред вас, който да има подобен проблем – да имате някой, който да е в болница, някой болен в къщи. Тази жена е имала болна дъщеря. По това време болници не знам дали е имало, изглежда не е имало и дъщеря й си е била в къщи – болна, вързана от дух. И тя вика: Смили се за мене Господи, и имай милост към мене, Господи, Сине Давидов. Дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Не само ти, но може да имаш някой в къщи, който да е в нужда. Господ може да теб да те изцели тука, а може да изцели и човека, който е в дома ти, и човека, който е в болницата. Но какво е нужно? – Вяра. Вяра в Бога, вяра в силата на Бога, вяра в Неговата мощ, вяра в Неговата любов и милост. Колкото по-голям е твоя Бог в сърцето ти, толкова по-голямо чудо може да видиш. Нека Бога ни да не е малък, нали? Нашият Господ и велик! Така ли е? (Да)

И така, тази жена извика към Исус: Господи, смили се за мен, смили се за дъщеря ми.

И сега докато сме тука, ние също можем да се помолим. Можете да кажете: господи, смили се за мене, Господи смили се за дъщеря ми. Господи, смили се за мен, Господи, смили се за семейството ми. Милост, Господи! Исусе, Господи, милост!

Ето тази жена се е молела. Някой ще каже: Исус по онова време е бил в тяло на земята и на нея и е било лесно да се помоли. А ние какво да направим днес, като никъде не Го виждаме. Обаче Господ е дал обещание:

Матей 18:20 Ако двама или трима са събрани в Неговото име Той е обещал да е сред тях.

Така че след като сме се събрали в Неговото име, Неговото присъствие е тука. Не Го виждаш, обаче Той е тука.

Искам да ви попитам: Тука ли е Исус? (Да) Добре.

Така че може да не Го виждаш, може да ни можеш да го пипнеш с ръцете си, обаче Той е тука сред нас. И това слово важи за мене и за тебе – за нас.

Когато тази жена е извикала към Исус, какъв според вас е резултата? Тука се казва: Той не отговори нито дума. Исус не отговори на молитвата на жената. Знаете ли колко хора, които са в проблем, които са в нужда, и се помолят на Бога и Бог не им отговори на нуждата, те се отчайват, отказват се. Някой им казва: Брате, сестро, щом Господ не ти отговори на нуждата, явно не е било Божията воля. Случвало ли му се е на някой така да му кажат. Някой да ти каже, че не е Божията воля да бъдеш изцелен или не е Божията воля да направи Господ нещо в живота ти. Случвало се е, нали?

Обаче вижте какво става тука – тази жена вместо да се отчая, тя продължава да настоява. Тази жена е една от малкото примери в Новия Завет, на която Исус казва: Жено, голяма ти е вярата. Накрая Исус й каза, че й е голяма вярата. Така че внимавайте какво направи тази жена? Какво означава да имаш голяма вяра? Защото ако ти е голяма вярата ,ще имаш големи резултати. Накрая Исус каза на тази жена: Нека да ти бъде според желанието. Така че слушайте за тази жена какво е станало с нея.

Исус не й отговори нито дума.

Не само някои хора се отчайват и се разочароват, но някои хора дори започват да недоволстват от Бога. Когато минават през трудности, когато минават през проблеми, много хора оставят Бога. Има ли някой от вас да е оставил Бога, защото е минавал през проблеми и трудности? Минал е през болест, минал е през бедност или се е огорчил срещу някого и е оставил Бога. Искам да ви кажа, че дали сме в добро положение или в лошо, дали сме бедни или богати, дали сме здрави или болни, трябва да бъдем верни на Исус докрай!!! Този свят преминава, обаче царството, което идва е вечно царство. Никой да не се огорчава срещу Бога.

Йов е минал през голям огън, през големи атаки, но въпреки всичко той не похулва Бога, не се огорчава на Бога, не се разгневява на Бога, и накрая Бог му дава двойно всичко, което е имал.

Ако ти устоиш докрай във вярата, наградата ти ще е огромна.

Обърни се към съседа си и кажи: Ако устоиш докрай във вярата си, наградата ти ще бъде голяма. Какво означава да устоиш докрай? Означава да устоиш до пришествието на Исус! Обърни се пак към съседа си и кажи: Стой твърдо във вярата до пришествието на Исус! Твърда вяра.

Продължаваме нататък – в 23 стих се казва, че Исус не й отговори нито дума. Колко неприятно е, човек да се моли и да очаква отговор от Бога и да не получи. Обаче Исус иска да види не само молитва, но иска да види и вяра. Приятели, човек може да се моли с вяра или без вяра. Ти как се молиш на Бога – с вяра или без вяра? Обърни се към съседа си и питай: Ти как се молиш – с вяра или без вяра? Знаете ли каква е разликата на молитвата с вяра и на молитвата без вяра? С вяра има резултат, но да има резултат какво трябва да има? Молитвата с вяра е молитвата, която не се предава.

Исус казва в Лука 18:8 Когато се върне Човешкият Син ще намери ли вяра на земята? И през цялото време говори за молитва. Когато се върне Исус на земята ще те намери ли молещ се, или ще те намери отчаян, депресиран, как ще те намери? Молитвата трябва да бъде постоянна и никога да не се предава. Някои са се предали вече. Не се предавай! Амин! Така че Исус не отговори на тази жена нито дума. Ето ви един вид отказ. Казваш си: Какво става тука, аз ес моля, Бог не ми отговаря. Или това не е Божията воля, или Бог не ме обича. Но това не е вярно. Някои си казват: Мене Бог не ме обича, защото не ми отговаря на молитвата. Но това е лъжа, не е вярно. Вижте какъв е случая с тази жена – тя се моли и не получава отговор на молитвата си, обаче за известно време.

Я се обърни към съседа (мен ми харесва това със съседите) и кажи: Ако не получаваш отговор на молитвата продължавай да се молиш, и ще получиш.

Продължаваме нататък. Значи,

Първо – Исус не отговори на молбата на тази жена.

Второ – Учениците дойдоха при Исус и Му се молеха и казваха: Отпрати я, защото вика след нас.

Това са учениците на Исус, това са апостолите. Ти можеш да имаш нужда, да се молиш на Бога и в същото време някой друг да се моли да спреш да се молиш. Някой може да се моли да спреш да вярваш, че ще получиш отговор. Някой може да се опитва да те обезкуражи. Ти се молиш и някой идва и ти казва: Спри да се молиш за това, не е Божията воля. Явно Бог не иска да те изцели, не иска да те освободи, не иска да ти снабди тази нужда, явно Бог не иска да направи това нещо. Ще дойде някой и ще те обезкуражи. И това са дори учениците на Исус. Това са хора, които би трябвало да са изпълнени с вяра и да отидат при тази жена и да кажат: Продължавай, давай, не спирай! Искай и ще ти се даде, търси и ще намелиш, хлопай и ще ти се отвори! Обаче това нещо не се случва.

И докато аз говоря, хубаво ще бъде ако слушат всички. Защото има някои, които говорят заедно с мен. Добре. Нека всички да слушаме.

И така, учениците казаха: Изпрати я, отпрати я, Господи, и кажи й да си отиде, защото не можем да я слушаме вече, омръзна ни.

Виждате ли – хората са такива. Чували ли сте тази приказка: на чужд гръб и 100 тояги са малко. Значи, ти имаш 100 тояги на гърба си, ти имаш проблем, обаче като кажеш твоя проблем, другият може да ти каже: „А, не го изповядвай това нещо“. Или ще ти каже: „Господ ще промисли“. Или: „Явно не е божията воля за това нещо. Ти трябва да правиш това, ти трябва да правиш онова“, но в същото време гледат да не те подкрепят по никакъв начин, даже да ти попречат. Човекът е различен от Бога. Човекът по принцип не е толкова състрадателен. Ти можеш да страдаш, но човека да не състрадава с тебе.

Но искам да ви кажа – Исус Христос е Този, Който състрадава във вашите страдания. И дори и да се бави отговора, помни, че Той иска да види твоята вяра. Нуждите в този свят са огромни. Обаче Божието действие е не там, където има нужди, а там, където има вяра. Ако ти искаш да получиш нещо от Бога, не само трябва да Му кажеш нуждата си, но трябва да Му покажеш вярата си.

И тази жена започна да показва своята вяра. Тя започна да се моли, но все още Исус не е видял вярата й, защото вярата е каналът, през който Божията сила действа в живота ти. Амин!

Аз затова ви казвам: Слушайте внимателно! Защото вярата идва от слушане. И докато слушате проповедта, вяра ще дойде в сърцата ви, за да получите вашето чудо.

Така че тези ученици казаха: отпрати я, надува ни главата, вика подир нас. Един път – Исус не отговори; втори път – учениците казаха – Отпрати я! и трети път –

24. Исус в отговор каза: Аз не съм пратен до други, а само до изгубените овце от Израилевия дом.

Тоест Той каза: Тя е ханаанка, не е израилтянка, Аз не съм пратен до нея. След като не съм пратен до нея, няма какво да й дам. Това какво означава? – Аз не съм пратен, означава „Не“.

Давате ли си сметка Божият Син да каже: Не. Колко хора биха продължили след това? Отговора е „не“, Аз не съм пратен до тебе, Аз не съм пратен до други, освен до израилтяните, а ти си ханаанка. Това е трети отказ. Първият – не отговаря; вторият – учениците казват: Отпрати я; и тука Исус казва: Не съм пратен до тебе. И повечето хора, повечето християни биха се отказали, честно ви казвам. Не случайно Исус казва: Не съм видял толкова вяра в Израел. И често пъти в църквата вместо вяра намираш неверие, или маловерие да го наречем. Хората не вярват, че нещо може да стане.

И тука Исус казва: Аз не съм пратен до тебе, не съм пратен до други, освен до изгубените овце от Израилевия дом. Обаче, тази жена продължава, приятели, настойчивост и постоянство. Помнете нещо – ако друго забравите, но помнете, че вярата е постоянство и настойчивост. Знаете ли колко хора съм виждал до сега, които се запалват като огън по Господа – викат, огън, езици, големи свидетелства, големи работи, големи, големи, големи – като буен огън, и като дойде първата вълна или първият вятър срещу тях и изведнъж: „Брат, много съм отпаднал.“ Защо? Защото вятърът духа срещу мене. А ти какво очакваш да стане? Ние не трябва да бъдем като морските вълни, които се духат от ветровете наляво и надясно. Ние трябва да сме стъпили здраво върху канарата Христос и върху Божието слово. За това ни трябва словото – да стъпите върху това слово. Словото на Бога да ви бъде основа. Постоянство, стабилност – това е вяра. „Голяма вяра имам, брат.“ Какво значи имаш голяма вяра? Постоянство и стабилност, за да можеш да минаваш и да побеждаваш през всичките бури, през които минаваш – ето, това е голяма вяра.

Тази жена, виждате – една атака, втора атака, трета атака. И дори и самия Исус й каза: Не“. Но вижте какво става. Нали знаете какво се казва в словото: Искайте, и ще ви се даде… Въпреки, че Исус е казал: „Не“, словото казва: Искайте, и ще ви се даде… и „не“-то да стане „да“. До известно време Исус казваше „не“, но след това може да го обърне на „да“, ако е Божията воля. И какво казва нататък?

  1. А тя дойде при Него. Продължава тази жена. А тя дойде при Него и Му си покланяше (покланяше Му се, поклонение) и Му казваше: Господи, помогни ми. Той казва „Не“, но тя продължава: Господи, помогни ми. Тази жена не се интересува, че Исус й е отказал, просто не приема за отговор „не“. Това е вяра – Господи, помогни ми.
  2. Той в отговор рече: Не е прилично… Нека да обърнем внимание на първата дума – Не е – отново „не“. Четвърти път. Четвърта вълна срещу нея. Не е прилично да се вземе хляба на дечицата и да ес хвърли на кученцата. Това е може би най-голямата атака. Не само че й казва „не“, но казва, че не е прилично, защото израилтяните са дечицата, а тя като е езичничка и не е израилтянка, като е ханаанка, тя е кученце. Колко от вас биха устояли, колко от вас биха преглътнали една такава дума, ако например един проповедник ти каже: ти си кученце, или ти си куче, а? Тука се иска смирение. Това е изпита на смирението. Ако искаш да минеш изпита на Бога, трябва да минеш изпита на смирението.

Много хора, които имат нужда, но просто ги е срам. Срамът е гордост. От срам не искат молитва. Или казваш: „Ако усещаш нещо да става в тялото ти, ако Бог прави нещо с тялото ти, излез за молитва“. И човекът не излиза. И след това ми казва: „Брат, знаеш ли, когато се молеше такава сила минаваше през мене, че целия се тресях.“ И аз казвам: „Добре, ти защо не излезе за молитва?“ А той: „Еми срам ме беше. Хайде сега се помоли за мене.“ И аз казвам: „Аз сега да се помоля за тебе? След като Господ вече не те докосва, за какво да се моля след като Господ вече не те докосва. Има ли смисъл в това?“ Служителят трябва да послужи на човека, когато Господ го докосва. Защото аз мога да те докосвам, мога да ти слагам ръце на главата, колкото си искам. Ако Бог не те докосва, нищо няма да стане. Това не е работа на човек, това е работа на Бога. Затова служителят трябва да работи заедно с Бога. Когато Бог те докосва, и служителят трябва да те докосне и чудото ще стане. Разбираш ли за какво става въпрос? И ако Господ те докосне трябва да излезеш и да свидетелстваш, да излезеш да ти се положи ръка, да излезеш, за да ти се послужи, за да може служителят и Господ да действат заедно. Защото служителят нищо не може да направи без Бога. Той е човек. Той е като щепсела в контакта – силата е от Бога, но трябва да се включи в мрежата. Ако не се включи, не става.

И ето, вижте какво става с тази жена – Исус й казва: Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кучетата. Да се хвърли – все едно с пренебрежение да се хвърли хляба. Учудващо е, че Господ може да каже такова нещо, но това е изпит на вярата, това е изпит на смирението. Бог дава благодат на смирените. И вижте отговора на тази жена. Знаете ли повечето хора как биха постъпили? – „А, този ако е Господ, не може да бъде това“, и не биха получили чудото. „Как може Господ така да говори. Я да си отида аз от тука.“ Повечето хора така биха направили. „Той ме нарече мене куче. Отде накъде ще ме нарича куче? Я да си тръгвам.“ Повечето хора биха постъпили по този начин. Обаче тази жена, не. Тя преглътна всичко, смири се и продължи да атакува, защото знаеше, че това е Божият Син, знаеше, че това е Господ и знаеше, че Той има силата и властта да й помогне.

Ако ти вярваш, че Исус Христос е Господ, ти ще минеш всичките изпитания. Но ако не вярваш, че наистина е Господ, няма да ги минеш.

В Библията се казва, че със сърце човек вярва и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява (Римляни 10:10). Със сърце вярва човек и се оправдава – в какво вярва? – че Исус Христос е възкръснал от смъртта и че Исус Христос е Господ. Ако наистина сърцето ти вярва, че Исус Христос е Господ, ти ще се спасиш. Ако наистина сърцето ти вярва, че Исус Христос е Господ, греховете ти ще бъдат простени, и Господ ще те изцели, защото Господ може да те изцели. И ако ти вярваш, че Той е Господ, Той ще те изцели. Господ има власт над болестите, има власт над греховете. Така че, няма проблем, само ако вярваш. Но ако не го вярваш, ще се откажеш. Ако го вярваш, няма да се откажеш. Тези, които вярват, ще устоят докрай. Тези, които вярват, ще устоят през бурите. Тези, които вярват, ще победят изкушенията, ще победят бурите, ще победят проблемите в живота, и пак ще останат твърди във вярата.

ТЕЗИ, КОИТО ВЯРВАТ, ЩЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРОБЛЕМИТЕ В ЖИВОТА СИ, ЗА ДА СТАНАТ ПО-СИЛНИ ВЪВ ВЯРАТА И ПО-СИЛНИ В МОЛИТВАТА.

Тези, които не вярват, проблемите ще ги отдалечат от Бога. Ако вярваш, проблемите и грижите в твоя живот, нуждите, всяко нещо, което идва срещу тебе, ще служи като средство, за да те приближи при Бога. Ако не вярваш, всеки един проблем ще те отдалечава от Бога.

Ето, виждате тази жена, има проблем и този проблем я кара да дойде по-близко до Бога. И всичките допълнителни проблеми, които идват при опита й да достигне до Исус, продължават да я приближават до Него. Тя дори се поклони пред Него, и Той пак й каза: не. Но тя не се спря и вижте какво става нататък. Тя обаче отговаря на Господа. Вижте какъв отговор с вяра, и какъв отговор с мъдрост. Това се нарича голяма вяра. Нека да кажем: Голяма вяра. Ето ви какво е голяма вяра. Слушайте какво казва жената:

Така е, Господи,

Съгласява се. Каквото си казал Господи, прав си. Каквото пише в Словото, прав си. Съгласявам се, че съм грешник, съгласявам се, че не заслужавам, съгласявам се за всичко, което казваш в словото Си. Въпреки това обаче, аз вярвам в Тебе, и вярвам в Твоята милост, и вярвам в Твоята любов. Ето това е вярата. И вижте какво казва тя:

Така е, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им.

Тя казва: Добре, аз не съм от децата, които ще ядат хляба на трапезата, аз съм едно кученце. Ама кученцата, нали знаете, в махалата е така – слагат масата и от долу кученцата ядат трошичките и къшейчетата, които падат. Казва: Дори и кученцата ядат от това, което пада от масата на техните господари. Аз съм ханаанка, не съм от Израел, обаче моля Ти поне трохичка ми дай. Не Ти искам хляб, не Ти искам филия, искам трохичка. Аз нямам нужда от цяла филия, аз имам нужда от една трохичка, защото знам, че една трохичка от Твоята благодат ще свърши работа. Ти си толкова велик, Ти си толкова мощен, и толкова много ни обичаш, че дори една трохичка е достатъчна, за да мога да получа чудото си. Ето я вярата.

Някои хора мислят, че за да получат изцеление трябва да отидат при големи проповедници, големи имена, големи неща. Вижте, ето, събрали сме се на едно събрание и имаме нужда от едно име – името на Исус! Ако ти вярваш в това име, ако сложиш вярата си в това име, ще го получиш, независимо кой проповедник е тука. Чрез вяра в името на Исус ще те изцели, както в Деяния 3:16 Чрез вяра в Неговото име даде на този човек това съвършено здраве. Не само Неговото име, но трябва и вяра в Неговото име.

И жената казва: Кученцата ядат от трохичките, които падат от трапезата на господарите им. Аз нямам нужда от голям хляб, нямам нужда от голяма филия, имам нужда от малка трохичка. И днес, ако ти си съгласен една малка трохичка от божията трапеза – само нея да получиш, тя е достатъчна да реши твоя проблем. Защото за Бога няма ограничения. Не е въпроса в количеството, въпроса е в това, че Божията сила няма край, Божията мощ няма край. Този, Който създаде небесата, земята, моретата, океаните, всичко живо, всичко видимо и невидимо, Той е този, Който днес присъства днес на това място. И Той може да създаде това, от което се нуждаеш, ако то не съществува. То може да промени в тялото и в живота онова, което е болно. Той може да изличи греховете ти, каквито и да са били. Каквото и да е миналото ти, може да те измие и да те очисти съвършено.

Така че тази жена каза така: Господи, прав си, ни мога да кажа нищо по този въпрос, но искам от Тебе не хляб, искам една трохичка за моята дъщеря. И виждате, че Исус й каза няколко пъти „не“, въпреки това тя продължава да настоява настойчиво във молитвата. Трябва да преодолееш в молитва, и трябва да победиш в молитва. Ето така се получават чудесата.

Тогава Исус в отговор й каза:

А можеше да й каже: „О, жено, много си нахална. Колко пъти трябва да ти кажем да ни оставиш на мира. Колко пъти ти казах, че не съм пратен до тебе, казах ти, че не може това да стане, казах ти, че хляб няма да ти се даде, какво искаш повече.“ Можеше така Исус да й отговори. Обаче вижте какво казва Той: О, … Виж как започва? – О, … Да накараш Господа да каже: О… не е лека работа. Можеш ли сега да накараш Господа да каже: О… на твоята вяра. Да ни учудиш. Казва:

О, жено, голяма е твоята вяра.

Той не й каза просто: Ти имаш вяра. Той каза: голяма е… заради нейната настойчивост. Тя не е получила това поучение, което в момента получавате вие. Тази жена не е бела израилтянка, от къде ги знае тези неща? Тя е чула отзивите за Исус, тя е чула какви неща Исус върши и е вършил. И вие ако сте чули какво Исус е вършел и върши, и го хванете с вяра, ще получите. Тази жена се е хванала за Исус с вяра и е казала: Ето, това е моята надежда. И Исус каза: голяма е твоята вяра. Голяма вяра значи, че малко ви трябва. Тя дори не иска за себе си изцеление. Тя се бори за дъщеря си, която е в дома им, на разстояние. Как тази жена вярва, че Исус е тука, а дъщеря й е там, и дъщеря й там ще получи освобождение?

Ето например, има някои хора тука, и като има болен човек, казват: Дай да отидем в къщи. Не е лошо, обаче можеш ли да повярваш, че от тука Исус може да изцели там, в къщи, или там, в болницата. Виждате, че Господ действа от разстояние. Тази жена ходатайстваше за дъщеря си и Исус й каза:

О, жено, голяма е твоята вяра. Нека ти бъде според желанието, не според вярата. Когато вярата ти не е голяма, е според вярата ти. Вярата ти те ограничава. Когато вярата е голяма, казва: според желанието ти. Защо? Защото вярата не ограничава в този случай. Вярата й е неограничена и получава неограничено. Тоест, колкото повече се съмняваш и колебаеш, толкова повече ограничаваш Бога. Колкото повече вярваш, толкова позволяваш на Бог да действа в живота ти. Вярата е канала, по който Бог действа. Затова казваме: Вярвай! Защото като вярваш, няма невъзможно. Всичко е възможно за този, който вярва. Всичко е възможно с Бога. И ето, Исус каза: нека да ти бъде според желанието ти. Той какво казва? – нека ти бъде според желанието ти. А желанието й е: Смили се за мене, Господи, Сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Тоест, смили се за мене, Господи, освободи дъщеря ми, изцели дъщеря ми, която е в къщи или която е в болница. Това беше нейното желание. И какво каза Исус? – Голяма е вярата ти, нека да ти бъде според желанието. Това бяха думите на Исус. Обърнете внимание – Исус помоли ли се за тази жена, помоли ли се за дъщеря й? Не. Той само каза дума – нека да ти бъде според желанието. Когато каза: нека да ти бъде според желанието, Той го говори с вяра и То го говори с власт, и ангелите на Господа вземат тези думи и ги привеждат в действие. И тази жена, получава изцелението на дъщеря си, от което се нуждае.

Нека да ти бъде според желанието. И дъщеря й оздравя в същия час.

Не поради молитвата на Исус, а поради молитвата с вяра на жената. Не поради молитвата на Исус, а поради думите, които Той изговори. И аз ви казвам, че Господ изпраща словото Си и изцелява, и освобождава от ямите, в които лежите.

Понякога хората искат: „Брат, моли се, брат, моли се…“ и аз им изпращам слово. Някои хора го хващат, и като хванат словото, получават чудото от Бога. Имате нужда от словото на Бога, не само от молитви. Затова като говорим словото, като проповядваме, дори като се молим, когато се изговори слово върху вас, приемете го с вяра и се задействайте във вяра. Ако служителят ти каже: „Стани и започни да се движиш!“, не казвай: „Аз не мога.“ Вижте, когато Господ казва на парализираните: Стани, дигни постелката си и ходи! – Той знае, че те не могат да го направят. Но когато те започнат да го правят с вяра, тогава отварят врата на Божията сила да ги изцели, тоест, ти вярваш в думите на Господа. Когато ти се каже: Раздвижи гръбначния си стълб, раздвижи се в кръста или раздвижи ръката си, не казвай: Не мога, брат, тази ръка не мога да я движа. „Раздвижи я!!!“ Започни с вяра и Господ ще се присъедини към тебе. Вяра в действие.

Вижте тази жена задейства своята вяра, и Господ отговори на вярата й, като освободи и изцели нейната дъщеря.

И аз днес искам да ви кажа: Вземете пример от тази жена. Това е в Матей 15:22-28. Ако вие приемете това, ще получите чудо. В къщи си ги прочетете отново и си разсъждавайте върху тези пасажи. Амин!

Бог да ви благослови сега в името на Исуса!

И във връзка с това, което говорим – за изцеление, обаче душата също се нуждае не по-малко от изцеление. Душата също може да бъде болна, и смъртоносната болест на душата се нарича грях. Грехът е причина за вечната смърт. Грехът може да бъде причина и за физическите ви болести. Грехът може да бъде причина за депресията, която имаш. Грехът може да бъде причина за проблемите в семейството, които имаш. Нека да се справим с греха тази вечер. Господ е казал в

1 Йоан 1:9 Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

Ако изповядаш греха си и го оставиш, ще намериш милост пред Бога. Да изповядаш, значи да си признаеш греха пред Него и да го оставиш, и ще намериш милост пред Бога.

Така че днес, какъвто и да е греха, просто го признай пред Бога. Кажи Му го, не наум, с устата си, признай го. Признай какъв ти е греха. Наведи си главата сега, затвори очите си и направи си сега една равносметка – има ли нещо в твоето сърце, което те отделя от Бога. Ако си оставил Бога, сега е спасителния момент. Исус Христос протяга ръката Си към теб, нищо че не Го виждаш. Той протяга ръката Си към тебе и иска да те спаси. Не задавай много въпроси ,за да не се удавиш. Вземи ръката, която ти е протегната. Кажи:

Господи Исусе, смили се за мене; Господи Исусе, спаси душата ми; Господи Исусе, прости ми греховете; Господи Исусе, покайвам се за греховете си. Аз вярвам в Тебе, приемам Те за мой Спасител, приемам Те за мой Господ. Вярвам, че Ти си Божият Син, Който умря за моите грехове, възкръсна за моето оправдание. Спаси душата ми, дай ми вечен живот, направи ме нов човек. Искам да бъда нов човек. Искам нов живот. Измий ме с Твоята скъпоценна кръв, измий ме, Господи, очисти ме и спаси ме. И понеже Ти си Господ, Който прощаваш грехове, аз сега вземам решение да простя на тези, които са ме огорчили, на тези, които са ме онеправдали. Вземам решение да простя.

Кажете имената на хората, на които прощавате. Кажи името на човека, на когото прощаваш. Този, който най-много те е наранил, най-много те боли, най-не щеш да го видиш този човек. Кажи на Господа: Прощавам му, Господи, прощавам му, Господи, прости и Ти на мен. Прости ми греховете, Господи, в името на Исус! Това е прекрасно. Благодарим Ти, Господи.

Благодарим Ти, Господи, за всяка една душа тука. И за тези, които сега са се обърнали към Господа, имам няколко препоръки към вас:

№ 1 – веки ден трябва да си четеш Библията, бих ви препоръчал Новия Завет. Почнете от него. Всеки ден четете и размишлявайте.

№ 2 – Всеки ден се молете на Бога в името на Исус. Всеки ден се молете на Бога.

№ 3 – Свържете се и се запознайте с пастора на църквата и посещавайте църквата редовно. Всяка седмица, когато има служби, да не пропускате служба. Библията казва, да не преставаме да се събираме заедно, така че отивате и посещавате църквата. Съгласни ли сте? (Да) Амин! Нека да бъде и на дело, не само на думи. Защото тези хора са поставени от Бога да се грижат за вашите души. Така че идете при вашите душегрижители.

Бог да ви благослови. Благодаря Ти, Господи.

Амин!