Свидетелство на сестра Надя

Много беше лоша връзката тази вечер на службата, но Господ е силен и вратът ми беше освободен и даже виждам по добре!

Имаше огън и силно присъствие на Духа и топлина.

Вратът ми беше много схванат от месеци наред и много ме измъчваше, но сега се освободи и виждам ясно, по-ясно от преди. Много се радвам.

Аз даже не съм се молила за това, просто си търпях.

Не можех да си навеждам главата назад, а сега мога. Мога да си наведа главата назад и виждам паяжината на тавана.

Виждам по добре, преди беше като в мъгла, но бях свикнала. Сега усещам топлина и като че ли кръвта се движи по добре от врата към главата. Още има топлина на вратът ми.

Ще спя добре като не ме боли вратът!

Алелуя! Наистина Господ е добър! Велик е нашият Бог! Слава на Исус! Той е достоен!

Надя

Сестра Надя свидетелства на другия ден:

„Най-после спах добре, без да се събуждам от болка във вратът!“

Advertisements