Свидетелство на сестра Цонка

Уважаем Пастор Петров,

Бъдете благословени Вие и Вашето служение, защото Бог Ви употребява мощно за помощ на много хора.

В София съм била в последните години на няколко Ваши служби и винаги получавах значително подобрение на ставите ми.

Слушах Вашата молитва (в Ютуб) „Молитвена Война“ и изведнъж усетих пълно изцеление на колената ми и от тогава нямам никакво оплакване. Цялата слава отдавам на Бога и искам да Го прославя чрез Вашето служение за насърчение.Бъдете изобилно благословени Вие и домът Ви!

Сестра Цонка

Advertisements