Благодаря на Господа за облекчаване на мойте немощи

Здравейте пастор и брат в Господа Пламен…

 искам да ви насърча и да благодаря на Господа за облекчаване на мойте немощи и физически неразположения…

 в резултат на молитвите и проповедите ви за изцеление и възстановяване…

 молих се на езици с вас…слушах……повтарях Словото…

 и тази бетонна плоча ..която беше като усещане на гърдите ми…се „разтопи“

 чувствително… определено има промяна..след годишни натрупвания…

 отдавам благодарност на Господа!!!

 Амин!!