Слава на Бога! Нашият Господ е Велик! Кръсти ме с Духа Си и започнах да говоря езици!

Искам да кажа колко е Велик нашия Господ Исус Христос.

Снощи бях кръстен във Святия Дух, искам да отдам цялата слава на Господа!

Беше едно уникално и толкова истинско преживяване. Толкова е живо Слово, че хората не можем да си дадем сметка. Моето тяло, дух, душа усетиха святото присъствие на Святия Дух.

Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.Евреи 4:12

Аз го усетих буквално. Искам да прославя Господа, аз дължа всичко на него, благодаря му за дара на Святия Дух. Слава да бъде на Господа!Велико е неговото име!

Слушах поучението за Святия Дух и се молих с молитвата от видеото в Ютуб. Започнах да се моля с вас.  Но след 10 минута на клипа започнах да усещам нещо в себе си.  Легнах си на леглото. Усетих как гърдите и корема ме болят. Имаше някакво присъствие в мен. Схвана ми и изтръпна се устата, ушите, ръцете. Тялото ми се терсеше. Все едно имах тикове. (Получих освобождение). Започнах да плача. Накрая се чувствах като пиян. Слава на Бога! Нашия Господ е Велик! Кръсти ме с Духа Си и започнах да говоря езици! Марин

https://www.youtube.com/watch?v=x9mYhM7L_bs

Advertisements