Седмократно поръсване на Кръвта, част 1

Седмократно поръсване на Кръвта, част 1

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, Лондон, 22.02.2015г.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=pMphg0dh8bo

Първо ще започна с това, че се казва в

Йоан 1:14 Словото стана плът и пребиваваше между нас…

И това слово, което пребиваваше между нас знаете, че получи името Исус. Божието слово, вечното Божие слово, на гръцки наречено „логос“ е дошло на земята преди 2000 годи и е станало човек и са му дали името Исус. Името Исус го получава преди 2000 години, но Той е вечното Божие слово.

Псалм 107:20 Изпраща Словото си и ги изцелява, и ги отървава от ямите, в които лежат.

Как го прави Господ? – изпраща Словото Си, изцелява Господа Исуса и изцелява и освобождава. Като говорим за Божието слово ва първо място е личността Исус Христос. Той е наречен словото и ако видите в Откровение на Йоан 19-тата глава се говори за един ездач на бял кон и на него пише Божието слово. Всички знаете, че този ездач е Исус Христос. И името, което е написано и Божието слово. Той е Божието слово. Това, че ние имаме Божието слово на книга не означава, че го няма Божието слово в плът. Божието слово в плът и кръв е Исус Христос. Божието слово на книга е Библията. Има пряка връзка между Библията и Исус. Познавайки Библията познаваме Исус.

Второто, което искам да кажа е записано в Левит 17:11, където се казва, че животът на тялото е в кръвта, която Бог е дал за омилостивление. Животът на тялото е в кръвта. Животът на Исус, животът на Господа е в Неговата кръв. Обърнете внимание. Ние вярваме в кръвта на Исус. Животът на Господа Исуса е в неговата кръв. Животът на църквата, която е тялото на Христос е в кръвта. Животът на тялото е в кръвта. Както животът на всеки един от нас е в кръвта. Ако си изгубиш кръвта си губиш живота. Затова има толкова много болести на кръвта, защото врагът атакува точно кръвта. Здрава кръв, здрав човек. Когато отиваш на изследване, основното изследване е на кръвта, за да видят добре ли е. Кръвта добре ли е, значи си добре. Защото всяка една болест се отразява върху кръвната картина. Така че животът на Исус се намира в Неговата кръв.

Откровение Йоан 12:11 се казва, че ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Исус и словото на нашето свидетелство.

Тоест, ако искаме да живеем в победа над сатана, победа над греха, победа над плътта (много хора искат да живеят в победа, но не знаят как да живеят в победа) трябва да знаем как да живеем в победа. Защото това, че се казваме християни, не ни прави победители. Думите, имената не ни правят победители. Трябва да хванем същността, за да можем да живеем в победа. Гледаш, че някой побеждава и гледаш, че друг не побеждава и мислиш, че единия е по-силен, а другия по-слаб. Не. Единият просто прави това, което трябва да се направи, другият не прави това, което трябва да се направи. Това е разликата. Не че единият е силен, другия е слаб. Защото силата принадлежи на Бога. Та не е наша. С други думи всеки един може да стане силен, ако прави това, което трябва да направи. Има два основни начина, по които ние можем да побеждаваме дявола чрез кръвта на Исус, както е било в 12-та глава на Изход. Господ дава Пасхата точно преди да ги изведе от робството. Когато те заколват пасхалното агне, което е образ на Исус Христос, с заколването на агнето и прилагането на кръвта на Агнето те биват освободени от робството на Египет. По същият начин чрез кръвта на пасхалното агне можем да бъдем освободени от робството на сатана и от робството на греха. Няма нужда човек да ходи на църква и да е роб на греха. Няма нужда човек да ходи на църква и да е пълен с демони. Няма нужда от това нещо. Има нужда от лекарство, проблема е в прилагането му. Лекарството съществува.

Както на Ренхард Бонке някой му беше казал: Виж, уж Христос проля кръвта си, пък целия свят в греха живее. Значи, казва, кръвта Му не е ефективна. И Ренхард Бонке му казал: Добре, има много сапун на този свят, но много хора ходят мръсни, защото трябва да вземат сапуна и да се измият.

Така че има лекарство, въпросът е ние вземаме ли го това лекарство, или не го вземаме. Съвсем практично. Вярата не е теория, вярата е действие върху словото на Бога. Това е просто казано какво е вяра. Вярата е действие върху думите на Бога. Вярата не е теория. Има две основни неща, които са свързани с прилагането на кръвта. Защото тогава в Египет, Бог е казал на хората да направят две неща – първо да заколят агнето, и като се пролее кръвта му да я съберат в един леген. И второ да вземат едно растение, което се нарича исоп, да натопят исопа в кръвта и да намажат портите си в къщи на горния праг и на двата странични прага с тази кръв. Едно, две, три – горния, единия страничен и другия страничен праг. Както знаете човек е дух, душа и тяло. Това е било за цялото семейство. Но са две неща- заколване на агнето, което е образ на разпъването на Христос на кръста и вземането на кръвта и прилагането е втората стъпка.

При нас заколването на агнето е станало преди 2000 години със смъртта на Христос на кръста. Дефакто нашият небесен Баща Го предаде като жертва, като жертвеното Агне. Така че няма нужда от курбани. Някой ако иска да прави курбани, Христос е нашия курбан. Той е принесен в жертва. И въпреки, че кръвта Му е пролята, по-голямата част от света живее в грях. По-голямата част от света отива в ада. И дори и християни живеят в робство, не в свобода, вързани в грехове. Аз знам много добре, защото непрекъснато получавам писма и виждам в какво състояние са голяма част. Не могат да излязат, защо? Защото не познават Евангелието на Господа Исуса Христа. Не знаят силата на Господа Исуса. Опитват се да се справят с човешки усилия, а не с Божията благодат. Това е проблема. БОЖИЯТА БЛАГОДАТ Е ВСЕДОСТАТЪЧНА И Е В СЪСТОЯНИЕ ДА НИ ПОМОГНЕ.

Така че има два начина да вземем тази кръв и да я приложим върху праговете си, да я приложим върху живота си, върху дух, душа и тяло, да я приложим върху семействата си, за да можем да имаме тази защита от Бога, за да можем да имаме тази победа над греховете, победа над сатана. Единият начин е описан тука в Откровение 12:11 … словото на нашето свидетелство. С други думи това Божие слово трябва да дойде на устата ни и ние да започнем да изповядаме и да говорим какво Христос направи за нас на кръста. Не какво ние не можахме да направим, не какво ние не можем да направим, не какво ние сме направили, защото това всичко са нашите дела, плътските дела – аз, аз, аз, аз… Това няма сила. Това, което има сила е това, какво Христос направи за нас на кръста. Трябва да дойде на устата ни. Това е силата.

Но чуваш ли го това да се говори? Много рядко. Хората се оплакват от проблемите, оплакват се от грижите, оплакват се от слабостите си, оплакват се от другите, но не чувам това да говорят какво Христос за тях направи на кръста и затова са в слабост. Защото ние побеждаваме дявола чрез словото на нашето свидетелство. Не просто словото ,което стои на рафчетата и на Библиотеката, а словото, което е на устата ни. Словото, което се изговаря от собствената ни уста, става меч на Духа от нашата уста и с това слово ние побеждаваме дявола. Онова, което Той направи на кръста ние да го кажем с устата си. Трябва да ви покажа, тука има много хубав стих. Тези стихове са скъпоценни. Записвайте си ги, размишлявайте върху тях, това е живота ви.

Много хора на шега вземат Библията, на теория я разглеждат, философия. Философията не помага. Вярата в Божието слово помага. Така че това слово трябва да стане част от нас. Това слово трябва да стане неразривна част от нашето същество. Да те събудят и това слово да е в устата ти, и ти да го говориш с вяра.

Псалм 107:2 Така нека говорят изкупените от Господа, които Той изкупи от ръката на врага.

Господ ни изкупи от ръката (ръката е образ на власт и сила) на сатана. Тоест изкупи ни от властта и силата на сатана. Сатана значи враг. Господ ни изкупи със Собствената Си кръв от властта, силата на сатана.

Но тука се казва: Така нека говорят изкупените от Господа. Как? Така, както Той го направи, така и ние да го говорим. Онова, което Той направи ние да го говорим.

Виждате каква е разликата между религията и вярата. Религията поставя каруцата преди коня, делата преди вярата. Хубаво ли е да се вършат дела? – хубаво е. Но не дела по закон, а дела с вяра. И каква е разликата между делата по закон и делата на вярата?

Снощи като говорих словото ми дойде едно ново виждане по въпроса – Марта и Мария. Дела по закон и дела по вяра. Марта кани Исус в собствения си дом. Исус сяда и започва да говори Божието слово. Представяте ли си Исус в къщата ви да ви говори Божието слово, а вие да миете чинии на мивката и да готвите в същото време. Тя си опитва да послужи, но това е служение по плът, а не по Дух. Защото не е време да готвиш в момента. Ама Исус е гладен. Остави Го, ако е гладен ще ти каже. Той не е дошъл да Му готвиш, Той у дошъл, за да Го чуеш. Има да готвиш цяр живот. В този момент недей да готвиш Марто! Това е време за слушане на Божия глас. Но Марта служи по плът, блъска, ръчка, прави, ядосва се, че не вървят нещата, не може да смогне добре и какво да направи и се изправи срещу Мария: Мария, ти защо не дойдеш да ми помагаш, а си седнала да слушаш Исус? Обаче Мария не я слуша. И тогава тя се обръща към Исус и казва: Господи, не те ли е грижа… Почва да обвинява и Бога.

Делата по плът водят да почнеш да обвиняваш хората, не да ги обичаш. Който се движи по плът не обича хората, той ги мрази, той се ядосва. Почва хората да обвинява, почва и Бога да обвинява. Както някои ми пишат: толкова много направих за Бога, Той нищо не направи за мене. Аз съм получавал такова писмо. Да се чудиш, като получих това писмо и аз му се скарах. Как може така да говори, какво очаква? Какво да му кажа, евала ли да му кажа на това изказване „Браво мойто момче, точно така говори.“ Той бил направил много за Бога, а Бог какво е направил за теб. До това водят делата по плът. Делата по плът не водят до любов, те водят до гняв, те водят до гордост, да. „Аз колко направих…“ Това направи Марта, та дори и господа обвини. „Господи, не те ли е грижа, аз тука толкова правя в кухнята, какво служение развивам, а Мария нищо не прави.

Но знаете ли какво казва Джон Авантини? Той казва: Аз като станах християнин и брат ми стана християнин. Той веднага тръгна да ходи да служи, а аз стоях и слушах Божието слово всеки ден. Днес, аз имам световно служение, а брат ми пие в кръчмата, защото с работа не стават нещата, те трябва да стават със Словото.

Марта упрекна Исус. И Исус какво й каза? Така ли и каза: След малко ще извикаме и Мария. Не. Той й каза:

Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е нужно (какво? – да слушаш гласа Му при нозете на Исус), и Мария избра добрата част, която никога няма да се отнеме от нея.

Тогава Марта може да каже: Ако всичките седнем като Мария, какво ще правим тогава. Марто, можеш ли да се довериш на Бога. Или ти си мислиш, че ти носиш царството на ръцете си. На гърба си ли носиш царството? Някои хора мислят, че без тях царството рухва. Но царството е на Исус Христос. И така, Марта си мисли, че носи царството. Обаче, какъв е ключът тука? Не какво Марта ще направи, защото това са нейните дела за Бога.

Днес е пълно с религиозни дела за Бога – строят се сгради, правят си големи служения и неща, обаче те са плътски, няма сила, няма резултат. Защото Бог не благославя делата на човека. Делата на човека в Библията са наречени мъртви дела. Те са дела по плът, когато човек се мъчи да изпълни Божията воля по плът, или грях направо. Бог не ги благославя. Това, което прави Бог иска е да слушаш гласа на Господа, твоя Бог, това е първото нещо, и тогава да вършиш онова, което Той ти заповядва. Конят пред каруцата, а не каруцата пред коня. Не да ходиш да вършиш работа преди да си чул гласа на Бога, а първо да чуеш гласа на Бога, и тогава ще му дойде времето за работата, защото Господ ще ти каже: Отделете ми Павел и Варнава за работата, за служението, което Аз съм ги призовал, и тогава ги изпрати. Като изпрати Павел, обърна древния свят. Защото той беше изпратен от Духа на Бога, не беше изпратен от организация, не беше изпратен от хора, не беше изпратен от себе си, ни се беше взел микрофона и уредбите, а беше взел Духа със себе си или Духът го беше взел със себе си. Ето, затова успя. Затова първо трябва да се слуша гласа на Бога.

Първо трябва да чуеш какво говори Божието слово, и после да го говориш, ето, това е победата. Вижте, не е толкова сложно. Победата е в нашите уста. Победата е в нашито сърце и в нашата уста. Победата не е в мускулите, победата е в сърцето и в устата. Какво имаме в сърцето и какво говорим, решаваме ние. И затова Мария седна, къде? Седна смирено при нозете на Исус да слуша Божието слово внимателно, защото това слово, което слуша, то носи живот. Бог с това Слово направи всичко.

И след това, казахме, че прилагането на кръвта е чрез устните. Даже в

Евреите 11:28 се казва: С вяра Мойсей празнува пасхата.

Или с вяра Мойсей закла пасхалното агне, за да може разрушителя да не се докосне до тях. Кой е този разрушител? – сатана.

Значи тази кръв, която е била кръв на обикновено агне ги е пазила от духа на смъртта, да не убие първородното. Това е кръв на агне. А ние днес имаме кръвта на Божието Агне. Колко повече нас ще ни опази. Някои казват: А, не, не, тя кръвта само е за прощение на греховете. Значи онази кръв на агне можеше да ги опази от смърт, а нас сега кръвта на Божието Агне да не може да ни опази. Според някои нейната сила е ограничена. Но искам да ви кажа, че кръвна на Исус има неограничена сила, защото Бог е неограничен. Божията сила и Божият живот и в кръвта. След като Божията сила, която е неограничена е в кръвта, Божият живот, който е неограничен е в кръвта, следователно кръвта на Исус има неограничени възможности. Това, което ограничава възможностите на кръвта на Исус е нашето незнание и нашето неверие. Успеха на дявола в нашия личен живот и в живота на църквата зависи от нашито невежество. Колкото сме по-невежи, колкото сме по-заблудени, толкова повече дявола ни води за носа. Защото той оперира в тъмнината. Тъмнината е заблуда. И хората, живеейки в тъмнина, като слепи ходят и не могат да победят, защото слепотата е поражение за нас.

Затова трябва да има свобода. И какво каза Исус в

Йоан 8:32 Ще познаете истината (ще осъзнаете, разберете истината) и истината, която сте осъзнали, разбрали, познали, само тази истина ще ви направи свободни.

Не истината, която имаш на книга и стои на рафчето, а истината, която е станала откровение в сърцето ти носи свобода. А хората са вързани. Няма нужда да се борят само с връзките си. Защо не вземем да търсим от Господа, да чуем Неговия глас. Защо не вземем да търсим откровение върху Неговото слово, дълбоко разбиране и прилагане на Неговото слово и ще видиш свободата как ще дойде. Тъмнината не може да победи светлината. Светлината е по-силна от тъмнината. Където има тъмнина, само натисни крушката да светне и тъмнината бяга. Но ако отново загасиш крушката, тъмнината се връща. Проблемът с тъмнината не е в тъмнината, а е в липсата на постоянна светлина.

Сега може да си християнин, да има светлина в теб. В момента, в който престанеш да ходиш в светлината, тъмнината идва. Защото като изчезне светлината, тогава идва тъмнината. Светлината е по-силна от тъмнината, но светлината трябва да бъде постоянно в нас. С други думи да пребъдваме в нея. Словото какво казва: Божието слово е светлина. Но не буквата, а духът на това слово. Да го познаваш какво пише и да го прилагаш в живота си.

И нека се върнем на Евреи 11:28. Виждате, че чрез вяра Мойсей празнува пасхата, чрез вяра Мойсей закла агнето, чрез вяра Мойсей приложи кръвта на агнето. Как става всичко това? – чрез вяра.

Ами ако не вярвам. „Ами ако не вярвам.“ Ако не вярваш не можеш да го направиш. Кръвта на Исуса има сила в живота ти чрез вяра. Всяко вещо в живота ни има сила чрез вяра. Няма вяра – няма сила. Вярата е каналът, чрез който Божията сила действа в живота ви. Ако има поражение, има изход, бе човек ще се хванеш за това слово, ще се хванеш за кръвта на Исуса и ще излезеш от там. Няма начин . Разберете, че Исус извоюва пълна победа на кръста. Не частична. Не вярвайте на тези глупости. Победата е пълна, победата е съвършена, без граници, без лимити. Ние ги поставяме границите. Всичко е възможно чрез Бога. Това, което прави нещата невъзможни са нашите съмнения. На чрез вяра всичко е възможно. Следователно, нямаме ограничения. Победата ни принадлежи, защото Христос победи сатана, победи греха. И след като Той го победи ние просто няма смисъл да живеем под робство, и няма смисъл да бъдем вързани в грехове, след като Той го е направил. „Ама Той го е направил.“ Това нещо ще си го вземеш с вяра.

Много сега ми харесва това напоследък с кръщението със Святия Дух, от където разбирам ,че кръщението е дадено, само трябва да се вземе.

И в Притчи се казва така: Мързеливият го мързи да си вдигне вилицата или лъжицата и да си сложи в устата. Духовно мързеливия човек, ето, благодат ни е дадено, всичко ни е дадено, обаче мързи го да си го вземе. Ама чакай това, че ти е дадено, не значи, че ги е тикнато в устата. То ти е дадено на масата. В Псалм 23 се казва, че Господ приготвя трапеза в присъствието на неприятелите ти. Приготвя ти трапеза. Ти трябва да си вземеш виличката, лъжичката и да започнеш да се храниш. Да си вземеш хляба, да вземеш виното от тям и да пиеш и да ядеш, но ти трябва да го правиш. Това е вяра. Това, което ти е дадено, да го вземеш ида го приложиш в живота си.

И това, за което говорихме – за словото, изговореното слово.

И второто неща, което ще направим днес е Господната трапеза. Защото Исус казва: Който пие кръвта Ми и яде от плътта Ми, има живот вечен в себе си. Животът съдържа всичко – силата е вътре, радостта е вътре, мира е вътре, изобилието е вътре. Хората мислят за пари, пари, пари… Парите са вътре. Всичко има вътре. Ама парите не са основното в живота. Те са само една част, но те са там. Защото животът, който Исус дава е изобилен живот, вечен живот, възкресенски живот. Всичко е там вътре. Но човекът се насочва към паричките. Ако има пари, има живот. И да има пари, може да няма живот. Днес може да има пари, утре може да има смърт. Но онова, което Бог дава, Той го дава в изобилие. Човек може да има пари, но да няма спокойствие, да няма сън, да няма мир. Обаче, това, което Бог дава, го дава изобилно, благословено.

И аз искам да ви прочета един стих, който много е хубав. Запишете си го – Исая 5:13 Затова хората Ми са заведени в робство, защото нямат знание (познание). Аз сложих тука познание, защото знанието е интелектуално, а познанието е духовно. Дадено ни е Божието слово, обаче колко хора осъзнават, че от словото зависи живота ни.

ОТ СЛОВОТО ЗАВИСИ ЖИВОТА НИ.

Йоан 1:1 В началото бе Словото. Всичко чрез него стана…

И всичко в живота ни чрез това слово ли става или чрез друго слово става. Обаче всичко чрез него стана в живота ни.

и без него не е станало нищо от това, което е станало.

И заради липсата на разбиране на това слово Божиите хора, тука не става въпрос за света, защото ние се оправдаваме със света.

Моите хора, казва Господ, живеят в робство.

„Как брат, ние сме освободени.“ Освободени сте на приказки, на думи, но на дело къде е свободата, на дело къде е силата, на дело къде е живота? Това е. Затова казва Господ – Затова хората Ми са заведени в робство, защото нямат знание (познание) – духовно знание. Като липсва знание идва робство.

И аз трябваше да говоря за това, но другия път ще говоря за това – седмократно проливане на кръвта. Защо е седмократно? Защото има седем различни аспекти, в които кръвта на Исус действа в нашия живот, в различни области на живота, ни само в една област. И в Левит 14-тата глава ние имаме пророчески, която, ако почнете да я четете – гълъбчета се колят, такива неща, човек си казва, какви са тези работи тука. Обаче се принасят жертви. И смисълът на това е, кръвта, която свещеника взема в ръцете си, за да очисти прокажения човек. Кръвта ,която свещеника взема в ръцете си ,за да очисти прокажения човек, първо я прилага върху дясното ухо, върху палеца на дясната ръка и върху палеца на десния крак. И след това взема отгоре, върху същото място помазва масло. Това е голямо откровение, хора. Защото маслото не може да се помаже върху плът. Масло върху плът не се помазва. Маслото се помазва само върху кръв. С други думи човешката плът не може да бъде помазана от Бога. Много хора ходят в плътта и казват: Ела Святи Душе. Няма да дойде, докато човекът не се откаже от плътта. Плътта не бива помазвана от Бога. Кръвта я помазва. Затова ако искаме Духът на Бога да дойде върху нас, първо кръвта идва. Исус първо трябваше да умре, а след това Духът дойде. Исус трябваше първо да умре и после да дойде върху Него възкресенската сила на Святия Дух. Смъртта предшества възкресението. Винаги. Толкова е важна кръвта. Хората казват: „Какво толкова има в кръвта?“ Еми победата е там. И когато ти започнеш да разбираш повече за кръвния завет, това ще го въведе във вашия живот. Разбираш ли какво ще стане? Но колко хора го разбират. Ако почна да питам какво направи кръвта на Исус, не знам колко хора го разбират това. И аз ви казвам, вземете Библията на сериозно и започнете да я изучавате. Победа ще дойде в живота ви.

След това кръвта я поръсва 7 пъти пред Господа. Ето, това седмократно поръсване на кръвта в Левит 14, това е пророчески преобраз на седмократно поръсване на кръвта на Исуса Христа, което имаме в Евангелието – 1,2,3,4,5,6,7 различни действия на кръвта на Исуса, върху които ще говорим следващия път.

И нека да кажем: Слава на Бога!

Амин!