Бог ме събуди от комата и сега съм с децата си

Претърпяла съм осем операции на главата в Гърция и четири в Германия. В резултат на това получих Епилепсия и съм изпаднала в Кома. Имала съм 10 дена непрекъсната температура от 39 градуса. Аз бях в КОМА в продължение на ДВА МЕСЕЦА. Благодаря ви за това, че се помолихте за мен и ни помогнахте като ни дадохте Молитвите в Ютуб. Братът на моя съпруг ви се е обадил (след като съм изпаднала в кома) и вие сте му пратил Молитвите от Интернет, за да се молим всички с тях. И Бог извърши чудо с мен! Събуди ме от Комата и ето сега съм с децата си. Слава на нашия Господ Исус Христос, който не ме изостави! Напротив, стори чудо с мен. Ето, че аз съм при децата си днес. Вече съм добре. Бог ме изцели и отдавам цялата слава на Исус за всичко! Д.А.