Молихме се за изцерение (с молитвите от Ютуб) и чудото стана

Здравейте, пастор ПЛАМЕН. Искам да свидетелствам за моята майка. Молихме се за изцерение (с молитвите от Ютуб) и чудото стана. Тя имаше проблем с главата и очите. Сега няма вече това странното главоболие, което получаваше и късогледството и се махна. Слава на Исус! Д.Г.