Огънят на Духа премина на мястото и болката мина

Слава на Бога, брат! Искам да прославя Божието Име.

Събудих се със болка в кръста, нещо беше като захапано и няма нищо друго какво да правя освен молитва и прилагане на кръвта на Исус чрез Святия Дух. Пуснах ваша видео молитва в Ютуб, за да ме води (и да я следвам) и наистина болката изчезна. Огънят на Духа премина на мястото и болката мина. Алелуя! Ясен