Свидетелство на Ивелина Йорданова

Слава на Бога Отца, Господ Исус Христос и Святия Дух. Благодаря на Бог за труда ви в Господа, Пасторе. Господ да ви благослови вас, семейството, служението, бизнеса, годините на живот да изпълни и умножи, Амин. Винаги, когато слушам вашите проповеди, хваления и поучения, получавам насърчение, освобождение, изцеления, Амин. Откакто съм тук в Норвегия аз съм друг човек благодарение на Господ Исус. Той ми показа вашите проповеди как да се молим и как да искаме така че да получаваме спасение, изцеление и всичко. Търсете първо Господа и всичко друго ще ви се прибави Hallelujah. Преди известно време слушах в YouTube ваши песни – хваления, за кръвта на Исус има сила чудотворна мощ в кръвта на Христа. Амин! Слушах и пях с вас и след това излязох до един магазина за антични вещи и си разглеждам и по едно време ми стана много лошо, изведнъж ми прималя направо ми се доповръща, даже виждах звездички много странно. И в същия момент Святият Дух ми запя тази песен и аз започнах да пея и да изповядвам силата в кръвта свята на Христа и на мига всичко изчезна, демоните треперят и бягат само докато призовеш името Божие. С почит – уважение и сърдечна любов Ивелина Йорданова

Advertisements