Свидетелство на Сезгин Сали

Словото, което си говорил пастор Петров (Послание за България и Църквата!!!), ме изобличава,

https://www.youtube.com/watch?v=nH50qNxM18k

Аз съм ревностен за Бог, но в стремежа си да покажа колко братя и сестри от различни деноминации изопачават Словото, аз може би ги нападах.

Затова искам да кажа на братята и сестри, простете ми и Бог да ми прости в името на Исус.

Можеш да го покажеш публично, приемам изобличението. Бог да те употребява все така мощно. Сезгин Сали

Advertisements