В резултат на молитвата зъбът се изправи, намести се и запълни точното място

Здравейте Патор Пламен,

Искам да дам свидетелство за Божия слава!

На 39 години съм. Имах проблем с един криво израстващ зъб. Ходех на зъболекар. Искаха да ми го извадят.

Беше малко се показал и растеше на криво. Искаха да го извадят понеже растеше на криво.

Преди време се молих с вас в Молитва за освобождение и изцеление на нужди (по интернет). Споменахте за проблеми в зъбите.

След Молитвата болката изведнъж изчезна. Не се мина много време, 2-3 дни и зъбът проби и израстна.

В резултат на молитвата зъбът се изправи, намести се и запълни точното място.

Слава и хвала на Живия Бог! Люси