ИСУС ме освободи от всички демони, които се опитваха да ме разрушат

Здравейте, пастор Пламен искам да споделя, че получих освобождение от страх, от езавел, от съмнение и колебание и още много други демони. Докато се молих, чувствах как всички демони излизат, усещах огъня на СВ. ДУХ, гоних демони в името на ИСУС. Започнах да се потя обилно, да настръхвам и треперя, да кашлям и да изкарвам храчки. Бог ме освободи. АЛЕЛУЯ…

ИСУС ме освободи от всички демони, които се опитваха да ме разрушат, да ми вкарват съмнение, че не съм спасена, да ми вкарват страх и още много други. Но благодаря на БОГА,че ме освободи! Да бъде вечна СЛАВА на ИСУС. АЛЕЛУЯ! М.И.