Моля се на Бог, в името на Исус, да ми дава сила да не се отказвам, а да служа на Бога!

Здравейте, пасторе! Слушам вашите молитви и проповеди в Ютуб, и много ми помогнаха. Слава на Бога! Писах и дадох свидетелства, но от друг профил, в който вече не мога да вляза, от скоро съм вярваща. Преди 2 месеца дойдох в Англия да си търся работа но където и да започна все ме гонят като разберат, че вярвам в Исус и чета библията. Не ми казват, че е заради това, но като го кажа и на другия ден вече не съм на работа. Нещо се случва, не са доволни, не знаех какво е. Но вчера дявола ми говори и ми вика: „ако продължаваш да говориш, ще си без работа и ще спиш на улицата“. Но това ви казвам, че ме амбицира и сега няма да спра да говоря. Досега се съобразявах, но знам, че Бог няма да ме изостави, дявола е победен враг, слава на Бога! Моля се на Бог, в името на Исус, да ми дава сила да не се отказвам, а да служа на Бога! С.С.

Advertisements