Свидетелство нa Радостин за слава на Исус!

Свидетелство нa Радостин за слава на Исус!

Здравей, брат Пламен!

БОГ ДА ТЕ БЛАГОСЛОВИ ПРЕИЗОБИЛНО!

Аз съм от България, но живея на ОСТРОВ  ХИОС.

Приел съм ХРИСТОС за свой БОГ през 1998, но не можех да се кръстя със Святия Дух до скоро….

След като чух една ваша проповед за кръщението в Духа през 2014 ноември, разбрах колко е лесно да приемеш Святия Дух и се кръстих.

От толкова проповедници съвсем се обърках, но благодаря на Бог, че ми помогна чрез теб, ДА РАЗБЕРА КОЛКО Е ЛЕСНО… СЛАВА НА НАШИЯ БОГ ИСУС ХРИСТОС!

СЕГА ВСИЧКО Е РАЗЛИЧНО СЪС СВЯТИЯ ДУХ!