След молитва не след дълго започнах работа и видях Божията слава

Здравейте, пастор Пламен. В едни от клиповете в YouTube се молехте за разрушаване на веригите на финанси и аз в сърцето си се помолих заедно с вас и след тази молитва не след дълго започнах работа и видях Божията слава, цялата слава отдавам на Господа, амин. A.A.