Моята приятелка беше освободена от дух на смърт

На това събиране моята приятелка беше освободена от дух на смърт … В.Б.