Свидетелство на Даниела

Бог да Ви благослови, благодаря за служенията в интернет, послужихте ми с освобождение и получих помазанието на Святия Дух след вашата молитва за Кръщение в Святия Дух. Ще изпратя свидетелство за това. Нека бъде Слава на Бога! Благодаря на Бога и слава на Исус!

Даниела Радева