Свидетелство на Дидка

Свидетелство за Слава на Бога!

Повярвах в Господа Исуса Христа и го приех за мой личен Спасител и Господ преди няколко месеца, оттогава Бог ме води към покаяние и очистване от стари душевни травми, гняв, страхове и така. Исках да се присъединя към църква и Бог ме заведе в една. След третото служение в църквата отказах цигарите. Нека бъде Слава на Бога, признавам, че нямаше да мога сама, особено така рязко и успешно. Имах кръвотечение по време на овулация от около почти година. Беше ме страх да отида на лекар, за да не чуя ужасяваща диагноза и все отлагах преглед. Така или иначе Бог ме изцери от кръвотечението, нека бъде Слава на Бога, без да ми бъде поставена диагноза от лекар, но зная, че имах смърт в утробата.

Гледах освобождения с Пастор Пламен Петров и започнах да гоня нечисти духове от мен в името на Господ Исус Христос. Няколко дни Бог ме освобождаваше чрез плюене и кашляне, това, което гледах в освобожденията с Пастор Пламен Петров. След това гледах молитвата за Кръщение в Святия Дух и получих помазание, Слава на Бога, благодаря му за всичко и се моля да стоя в покорство и ходене в Духа, за да го запазя. И вече с помазанието, освобождението беше много силно и Святият Дух ме водеше и ми казваше какво да гоня, какво право има да стои вътре, водеше ме към покаяние, за да бъде изгонено успешно след това. И така Бог ме освободи от дух на смърт и хронична инфекция с неизяснен произход, излезе два пъти нещо като киселина от мен, чрез повръщане, беше страшно, благодаря на Бог, че ме освободи от тия неща. Слава на Бога за всичко, което прави за нас! Благодаря Му зя Пастор Пламен Петров за служенията му в интернет! Дидка