Свидетелство на Кристина

Пасторе гледах вашата молитва срещу дух на смърт, от четвъртък, 2 юли 2015.

Не знам защо, но започна да ми се повдига. Започнах да кашлям и плюнки (лиги) течаха от устата ми. Сополите ми се стичаха, а аз се разплаках.

След молитвата съм леко замаяна, щастлива, усмихната и все повече и повече искам да слушам всички проповеди, молитви, Богослужения. Изпитвам (жив) интерес, жажда за Бога! Благодаря на Господ Исус! Кристина

Advertisements