Свидетелство на Мария

Благодаря на Бог! Чрез тази молитва Исус освободи моята дъщеря. Аз също започнах да кашлям, Дъщеря ми ревеше през цялото време. Ръката и беше схваната и не можеше да я вдига. Пуснахме молитвата втори път. Продължихме да се молим. Слава на Бога, че я освободи! МАРИЯ Иванова

Advertisements