Откакто открих молитвите на пастор Пламен Петров в живота ми настъпиха коренни промени

Здравейте, искам да свидетелствам за Слава на нашия прекрасен Бог. От 11 год. съм в Италия и живея в заеми и недоимък дори на моменти в мизерия, откакто открих молитвите на пастор Пламен Петров в живота ми настъпиха коренни промени. Благодаря на Бога за Него самия и за всички онези, които се грижат за нашите души. Обичам ви.

Ирена Колева

Реклами