Свидетелство за Божия Слава от Хатива

Свидетелство за Божия Слава
Слава на Бога, Брат Пламен, за освобождението, което получих след като ме кръстихте във вода в църквата в Хатива! Имах сериозен проблем – горчив вкус в устата и много други проблеми, които ме държаха в един затворен кръг от нерви, непоносимост, самота, проблеми в работата, дори се бях озлобила към всичко от живота. Най-напред благодаря на моя БОГ чрез ИСУС ХРИСТОС за всички вас братя и сестри от църквата в Хатива – Пастор Пламен, Брат Евгени, Сестра Нинка затова, че чере тяхната Вяра и Помазание от СВЯТИЯ ДУХ аз получих пълно освобождение от товара, който имах!

Слава и хвала отдавам на нашия БОГ ОТЕЦ И СИН ИСУС ХРИСТОС след като получих освобождение. Бог е постоянно в главата ми, изпитвам жажда за словото, жажда за СВЯТИЯ ДУХ, жажда за живот, мир, любов, дълготърпение, вяра и надежда, че Бог е с мен! Благодаря за помазанието на СВЯТИЯ ДУХ, че напълни устата ми и започнах да говоря на небесни езици! Благодаря за всичко, което имам и за всичко, което нямам Бог ще ми го прибави!
Римляни 1:16 Защото не се срамувам от Благовесието Христово, понеже то е Божията Сила за спасение на всеки, който вярва!
Господ Исус Христос да е със всички вас, братя и сестри в църквата! Благодатта и мира на Господ Исус Христос със вас и вашето семейство, Пастор Пламен !
АМИН

Advertisements