Свидетелство на Веселка

Искам да споделя, че съвсем наскоро бях освободена от демонична натовареност и депресия, вследствие на слушане, гледане и повтаряне на молитва за освобождение от ваша служба. С вяра приех, че Бог ми е дал нови и чисти мозъчни центрове и клетки и аз съм съвършено нов човек в Христос. Никакво проклятие не тегне вече над мен и домът ми. Слава на Исус! … Веселка

Advertisements