Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух

Много скъп на сърцето ми човек беше в тежка депресия. Помолих за молитвена подкрепа. Чрез вас Господ изпрати словото Си „Тази болест не е смъртоносна, но е за Божията слава, за да се прослави Божият Син чрез нея.“ и Исая 61 „Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух“. Молих се в съгласие с вас с това слово, то донесе освобождение и живот в човека. Молих се и с молитвите за освобождение, изцеление, разчупване на проклятие /от видеата/. Това слово, което е меч остър от двете страни, прониза душата и духа на човека, прониза до разделяне душата на човека от всеки нечист дух, от духа на депресия. Господ разкъса веригите на робство, промяната стана видима още на следващия ден. Човекът, който нямаше сили да стане от леглото, се изправи и пожела да се нахрани. Започна едно бързо възстановяване. Божието слово донесе живот, даде сила, освободи от гнета на робството, освободи от разрушенията, които дявола беше успял да направи. Отдавам цялата слава на Всемогъщия Господ. Благодаря Му за изцелителната и възстановителната сила! Благодаря и на вас, п-р Петров за пророческото слово, тази болест донесе слава на Бога! Божията власт и сила да действат мощно чрез и във вас, п-р Петров. Емануил! Р.Г.