Свидетелство за изцелено рамо

Да дам едно свидетелство и аз за слава на Исус. Докато гледах видео от пастор Пламен „Молитва за изцеление и освобождение“ и аз повтарях същите думи. Докато се молих се изпълних със Святия Ду, хванах се за рамото, това ми беше болно място от реума, рамото бе изцелено и също така и вилицата ми се закачваше и това ме пусна. Благодаря на Исус, слава Нему во веки веков. Амин. Перица Димевски