Свидетелство на Мариана

Свидетелство за Божия Слава! Пастор Пламен, пиша ви от България, от град Перник. Когато бяхте в града, вие се молите за мен и аз ви сполих, че искам да си сменя работата. Отидох на събранието с очакване, че ще се промени състоянието в живота ми и Слава на бога от 10.11.2015 година съм назначена на нова работа. Благодаря на Бог за това, че премахна ограниченията и ме благослови в живота. За тази възможност се молех от доста време. Благодаря на бог, че чрез вас освободи помазание и дойде промяна в живота ми. Бог да благослови вашето служение и цялото ви семейств в името на Господ Исус Христос! Сестра в Господа Мариана Иванова

 

Реклами