Свидетелство на Надя

Здравейте, пастор Пламен. Нека огънят на Святия Дух да изгори всичко, чрез което Сатана се опитва да навреди на Вас и на служението. Чрез Вашето служение Бог ме докосва във всички аспекти на живота ми-здраве, семейни отношения, деца, финанси. Не мога даже да изброя свидетелствата за намесата му! По време на Вашите служби преживях няколко освобождения от болести, страх, гняв… Бог ме води към любов към хората и към мъдрост-това, което Сатана се е опитвал да ми ограбва години наред… С Вас сме в Духа!!! Моля се от сърце за Вас и за семейството Ви – за здраве, Божествено снабдяване, мир и помазание! Бог да Ви благослови и Вас и семейството Ви! Поздрави, Надя