Свидетелство на Нели

Имам свидетелство – в неделя моя брат видял молитвата ви за Святия Дух, казал я след вас и получи кръщение. Сега говори език, после и майка ми същ получи кръщение от молитвата ви и казаха на малкия ми брат, който е тук в Кипър, и той с вашата молитва получи кръщение в Святия Дух. Искам да кажа едно голямо благодаря на Бог, че кръсти майка ми и братята ми. Молитвата се казва „Кръщение в Святия Дух“ и е 41 минути. Тази молитва казаха и бяха кръщавани и тримата. Слава на Бога, това е чудо, защото в нашата църква излизат за кръщение и не получават, а те прочетоха вашата молитва с вяра и Святият Дух ги кръсти. Бог да ви благослови за тези хубави молитви. Имате също една молитва за документи, аз я повтарях след вас и снаха ми, която е в Молдова 4 месеца и чака за виза вечерта казах молитвата и сутринта й дадоха визата да си дойде в България, а чакаше 4 месеца, но слава на Бога вече ще си дойде. Нели Драгнева