Свидетелство на Борислав

Добра вечер Г-н Петров

Слава на Бога, че има хора като вас, които умеят да проповядват правилно Божието слово. Живея в Германия, доста далече, но много бих искал вие да извършите моето водно кръщаване. Пастор Петров, съпругата ми получи кръщение в Святия Дух и святия език чрез ваше видео, което беше Молитва за Святия Дух. Слава на Исус! Аз съм вярващ, но не сам още кръстен. Тук в Германия за съжаление нямаме църква. Ще се моля на Бог моето послание да докосне сърцето ви и да направите това важно нещо за мен. Бог да Ви благослови! Борислав

Реклами