Свидетелство на брат Георги

Здравей, брат, аз те познавам – дойде веднъж в Лом и ми направи голямо впечатление колко Бог работи с теб. Аз съм брат Георги, тогава водих хвалениет и такова помазание падна, че и мнозината религиозни се потресоха и оттогава дойде съживление в църквата. Благодаря, че познавам акъв брат като теб, ти си ми останал в съзнанието така да се каже и много държа за теб Бог да те пази  винаги да те употреби на всяко място и всеки град. Аз се моля и в чужбина да дойдеш с много обич, твой брат Георги. Амин.