Свидетелство на Митка

Здравейте пастор Пламен. Бог да благослови домът ви, служението и всички служители които са със вас и ви помагат. Нека Бог да разширява пределите ви и да изпълва житниците ви с изобилие от плодове.
Днес искам да благодаря на нашия всемогъщ Бог че ви е изпратил да ни учите как да се молим и да воюваме. Цялата Слава, Почет и Хвала отдавам на Господ Бог Всемогъщия – Бог Отец, Син и Светия Дух.
Искам да свидетелствам как Бог ми помага чрез вашите молитви. Първо имах проблеми с издаването на червения паспорт на синът ми. Оказа се че са ни взели пари за пълномощно подпечатали са го, но всъщност е трябвало да се впише още информация. Повече от три месеца паспорта не се появяваше. След подаването на паспорта започнах да се моля с вашата молитва в която извиквахте в съществувание документи, паспорти и визи. Молих се няколко пъти с нея. И през последната една седмица продължих да извиквам в съществувание паспорта. После преди пет дни реших да отидя до посолството и да видя какво става с паспорта и Слава на Бога паспорта беше дошъл.
Също така се молих един ден с молитвата за Сила и изцеление, молихте се за алергии и всякакви други болести да напуснат телата ни. И когато казахте алергии вън, нещо започна да ми щипе и пари по ръцете, сякаш някой ме боцкаше с игла, когато погледнах в огледалото си ръцете установих, че петната по ръцете ми са изчезнали. Имах малки кафяви петна по ръцете, които явно са били на алергична основа. Слава на живия и всемогъщ Бог, получих изцеление.
И днес Бог извърши още едно чудо пак от ваша молитва. Тази, която е за реституция на ограбеното бях я слушала няколко пъти и я запомних. Днес ходих в уестънюнион за да преведа пари, които исках да изпратя до мои близки в България, и се оказа че липсват 60 евро. Бях сигурна, че парите са толкова колкото бях казала, но не знам добре немския и не можех да се оправя. Затова се съгласих да пусне парите толкова колкото ги изкара. При излизането от вратата се помолих Господ да благослови жената повече да не краде. След това започнах да изповядам че дявола трябва да ми върне това което е откраднал според Божието Слово седмократно и искам реституция на ограбеното в името на Исус Христос. Това повтарях докато се прибера. Петнадесет минути по-късно се позвъни на вратата и жената която ме обслужи се появи на вратата ми с парите в ръка и ми ги върна. Слава, Почет и Хвала още веднъж на нашия всемогъщ Господ Исус Христос. Бог да ви благослови. Митка Ташева
Реклами