Свидетелство на Стойко

Бог да ви благослови бяхме на твоята служба в с.Сестримо. Баща ми повярва и прие Исус за негов спасител и Го изцели от шипове чрез вашата молитва. Слава на Исус! Стойко