Слава на Бога за чудесните проповеди

Слава на Бога и Му благодаря, брат Пламене за чудесните проповеди. Постоянно слушам твоите проповеди и чувствам как Святият Дух ми дава спокойствие, сила и търпение, за да мога да се справям с нелеката работа, която върша. Предавам всички мои проблеми Той да ги разреши и да бъде Неговата воля – Амин!