Бог ме освободи на събранието без да излизам за молитва

Когато беше сега (01.2016) на Бачо Киро, Бог ме изцели без да излизам за молитва. Даже си тръгнах по-рано преди да завършиш. Доспа ми се, нали карам все нощни смяни. Излязоха много хора за молитва, но аз така си мислех, че нямам нужда от нищо. Ти се моли за изцеление от тумори. Аз се зарадвах на това, че хората се освобождаваха. Тръгнах си и на следващия ден ми тръгна менструацията… нямах цикъл от 2 години и сега пак дойде, без да се моля и да искам нещо от Бог. Бог ме освободи на събранието без да излизам за молитва. Слава на Бога! Н.Н.