Свидетелство на Венета

Благодаря, ви пастире за всяка грижа и молитва от любящото ви сърце!Нека Бог излива помазанието си и с всеки ден, то да се увеличава за теб и Мими. Бог да ви пази и закриля, желая и моля от цялото си сърце. Благодаря на Бог за вас понеже вие бяхте за мен като един трамлин за духовния ми растеж. Ако Святия Дух не ме бе срешнал с вашите интернет предавания през 2007г, аз може би сега нямаше да съм вярваща. Да сте ни жив и здрав пасторе!!!!!!! Венета