Свидетелство на Веска

Най-редовно слушам проповедите и молитви за изцление гонене на духове. Миналата година ви бях писала. Чувствах се много зле. После на 21 февруари Бог ме върна към живота, щото 2 пъти загубих съзнание и Той ме събуди и върна към живота. И всичко тръгна като псалом 23 и благодарих в църквата, събуждах се и знаех чувствах, че каквото както и да го направя успявам просто имах сигурността. Никъде не се провалях. Във всичко усещах, че не съм сама, беше толкова хубаво! Веска