Свидетелство на Галя

Здравейте брат Пламен. Искам да ви споделя едно свидетелство. Наскоро ми откриха Хепатит Б, Жълтеница. Бях много шокирана. Гледала съм ваши клипове. На един от тях имаше молитва за изцеление. Поставих ръката си на Лап Топа и се молих с вяра и казах, че ако Бог ме изцели ще ви пиша свидетелство за слава на Бога. Слава на Бог, докторът каза “на теб ти няма нищо”! Първите две изследвания показаха позитивен, а на третото изследване ми няма нищо. Лекарят ме гледаше много учуден и ми каза “Как е възможно?! Това е необяснимо?!” Защото не съм пила никакви лекарства. Слава на Всемогъщия Бог! Галя

Реклами