Свидетелство на Ивелина

От 10 г.съм повярвала, но стоях на едно място и не мърдах. Случайно ви открих по интернет и час след час, ден след ден слушах молитвите ви и много молитвите за духовен пробив. Мина се около месец и започна да се случва това, което не се беше случвало до сега. Бог започна да пробива, пробива…започнах да се моля… Аз дойдох от свят с тежко минало…за мене важи на когото много е простено много обича. Ощувах с най различни хора, просто за да не съм сама. След това получавах БРАДВА. Когато се опитвах да споделя нещо, получавах тежки хипертонични кризи… Чрез тези молитви изолирах такива приятели. Вече се чувствам добре. Не се притеснявам да публикувате свидетелството с реалното ми име. Слава на Исуса! Ивелина