Свидетелство на Мартин

Пуснах молитвата ви за пълно изцеление в ютюб. Повтарях я. Мисля че имах бронхит или пневмония развиващи се. Почнах да се моля срещу тези духове. Кашлях неконтолируемо, главата ми се замая, пръстите си не можех да управлявам. Докато бях със замаяна глава си отворих едното око и видях една бяла фигура. Продължих да кашлям много и сега съм изцелен. Слава на Бога! Mайка ми като разбра, не можеше да повярва че съм изцелен. Tя е 50%атеист и 50%вярващ. Благодаря на Бог за милостта Му! Мартин