Свидетелство на Таня

Добър ден. Аз съм майката на момченцето, за което се молихте в Банкя (февруари 2016). Искам да ви споделя, че той след молитвата вече не е същото дете. Толкова е спокоен. Благодаря на Бога! Таня